Klasselesekurs, for lærere på 1.–7. trinn. Delta fysisk eller via streaming

Wed Mar 09 2022 at 09:30 am to 03:30 pm

Kurslokalet Hesten | Oslo

BroAOF
Publisher/HostBroAOF
Klasselesekurs, for l\u00e6rere p\u00e5 1.\u20137. trinn. Delta fysisk eller via streaming
Advertisement
En intensivert leseperiode i fellesundervisningen
Kurset vil gi et grunnlag for at lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om å styrke elevenes leseferdigheter. Formålet vil være å styrke sikker og kontrollert lesing (ordavkoding), sammen med fordypning, kritisk tenkning og argumentasjon (forståelse).
Det vil i løpet av kursdagen bli gitt en beskrivelse av innhold og gjennomføring, med forankring i teorier om språk, lesing og læring. Dette gjelder alle trinn på barnetrinnet, med tilpasninger til de laveste trinnene og for elever med ulike utfordringer. Elevsentrerte og inkluderende dialoger vil bli vektlagt som fundamentet for strukturert språk- og leseundervisning. Referanser og aktuelle kilder vil bli oppgitt.
Kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold.
Kursholder: Vigdis Refsahl
Kursavgift: kr 1 890
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kurslokalet Hesten, Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo, Norway, Oslo, Norway

Tickets

Sharing is Caring: