KHOÁ HỌC THỰC THI CONTENT MARKETING DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN LÀM CONTENT CHUYÊN NGHIỆP

Fri Jun 25 2021 at 06:30 pm to 08:30 pm

Vinalink Academy | Hanoi

Vinalink Academy
Publisher/HostVinalink Academy
KHO\u00c1 H\u1eccC TH\u1ef0C THI CONTENT MARKETING D\u00c0NH CHO NG\u01af\u1edcI MU\u1ed0N L\u00c0M CONTENT CHUY\u00caN NGHI\u1ec6P Nhận ưu đãi khóa học CONTENT MARKETING của Vinalink tháng 6
+ Học Offline hoặc qua ZOOM nếu covid
+ Được học lại 100% khi hết Covid
----------------
*** Bạn muốn giỏi Content Marketing ? Đăng kí ngay đợt học tháng 6 này được học zoom nếu covid và được học lại miễn phí 100% offline. Quá tuyệt khi được học lại 2 lần thực thi nhiều hơn, tiến bộ hơn.
*** Bạn từng trải qua và biết đến rất nhiều về ý tưởng content, lên kế hoạch content nhưng các ý tưởng sẽ chỉ được vẽ ở trên mây nếu bạn không bắt tay vào làm, làm và làm từ những điều nhỏ nhất. Tại khoá học này, nếu bạn là người không ngại thó tay vào làm từng chút 1 thì hãy đăng kí ngay, môi trường để bạn thể hiện và được đánh giá chính là lớp thực thi content marketing này tại Vinalink.
*** VINALINK nơi sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay trong và sau khoá học. Nơi được chữa thêm BT, chuốt từ ý tưởng đến câu từ ngoài 12b học chính thức.
-----------------
Liên hệ:
Ngọc Nguyễn: 039 683 9193

Event Venue & Nearby Stays

Vinalink Academy, 85 Vương Thừa Vũ, Hanoi, Vietnam

Discover more events by tags:

Business in HanoiMarketing in Hanoi

Sharing is Caring: