Khoá Học Professional Scrum With User Experience

Sat Dec 18 2021 at 09:00 am to Sun Dec 19 2021 at 05:00 pm

Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City

Scrum Viet
Publisher/HostScrum Viet
Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum With User Experience
Advertisement
Professional Scrum with User Experience (PSU) là khoá học thực hành 2 ngày, là nơi dành cho học viên đã có hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm trong việc sử dụng Scrum, qua lớp học bạn sẽ học về cách làm sao kết hợp Scrum vào việc thực hành UX (UX hơn cả UI), và làm thế nào để làm việc hiệu quả trong Scrum Team. Công việc thiết kế đôi khi có cảm giác chậm và không thích hợp với nhịp độ nhanh và Scrum Event, nhưng thật ra không phải vậy, mà bạn sẽ học được những kỹ thuật UX phù hợp để làm việc với Scrum, và thực hành những kỹ thuật đó với Cross-functional team trong lớp học.
Link tham khảo về khoá học và trainer tại đây:
https://bit.ly/3l3llYn
Ai nên tham dự khoá học?

Professional Scrum with User Experience là một khoá huấn luận tuyệt vời cho những ai làm việc trong Product Team (kỹ sư, quản lý sản phẩm,..): team kỹ thuật sẽ làm việc tốt hơn khi họ hợp tác với nhau thông qua kỷ luật và chuyên môn. Nhưng với những thứ tự ưu tiên, loại công việc và những nhịp công việc cụ thể khác nhau của từng kỹ luật sẽ tạo ra trạng thái bất hợp tác trong team và trong nội tại của tổ chức. Học cách sử dụng Scrum Framework và những kỹ thuật trong UX để có được sự thống nhất trong team, tập trung vào giá trị và nuôi dưỡng sự cộng tác.
Tất cả những học viên hoàn thành khoá học Professional Scrum with User Experience sẽ nhận được password để tham dự kỳ thi đánh giá Professional Scrum with User Experience I (PSU I). Những ai tham gia khoá học PSU, nếu đã tham dự thi trong vòng 14 ngày và điểm chưa đạt được ít nhất 85%, bạn sẽ được cấp thêm một lần dự thi thứ hai mà không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: