Khoá Học Professional Scrum Product Owner - Tháng 10 2021

Sat Oct 23 2021 at 09:00 am to Sun Oct 24 2021 at 05:00 pm

TP. Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City

Scrum Viet
Publisher/HostScrum Viet
Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum Product Owner - Th\u00e1ng 10 2021
Advertisement
Thông tin đầy đủ về khoá học: https://bit.ly/3bAwrkO
Thông tin về Trainer: https://www.scrum.org/khoa-doan-tien
Trở thành Professional Product Owner yêu cầu bạn phải có nhiều hơn việc chỉ quản lý Product Backlog. Product Owner cần có hiểu biết cụ thể về tất cả các khía cạnh quản lý sản phẩm, bao gồm như phát triển về Product Ownership (và nhiều mảng khác nữa), và chính điều này thúc đẩy giá trị cho sản phẩm của họ.
Professional Scrum Product Owner (PSPO) là khóa học kéo dài 2 ngày, tập trung vào tất cả các lĩnh vực cần thiết cho một Product Owner, giúp học viên cách tối đa hóa giá trị của sản phẩm và hệ thống. PSPO là khóa học chuyên biệt dành cho PO, người quản lý sản phẩm Agile và bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho một sản phẩm thành công trên thị trường phức tạp. Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị và củng cố kiến thức trở thành PO giỏi, thông qua hướng dẫn và các bài tập theo nhóm.
Ai nên tham dự khoá học?
Khoá học dành cho tất cả những người tham gia phát triển sản phẩm theo Scrum Framework, nhưng khoá học được thiết kế dành riêng cụ thể cho những ai đang chịu trách nhiệm về các sản phẩm, kinh doanh và đảm nhận vai trò chịu trách nhiệm chính của sản phẩm.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: