Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) - tháng 5 2022

Sat May 21 2022 at 09:00 am to Sun May 22 2022 at 05:00 pm

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Scrum Viet
Publisher/HostScrum Viet
Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum Master (PSM) - th\u00e1ng 5 2022
Advertisement
? ? ? Professional Scrum Master (PSM) là khoá học hai ngày nhằm củng cố tất cả nguyên tắc và lý thuyết của Empirical Process, là những trụ cột của Scrum Framework, và vai trò của Scrum Master trong đó. Khoá học này là sự kết hợp của việc hướng dẫn kèm theo những bài tập mang tính đội nhóm, và dạy về điều gì là linh hồn và cốt lõi của những hoạt động trong Scrum/ Agile.
? Link đăng ký: https://bit.ly/2D0h2Z1
? Feedback của học viên: https://bit.ly/2Ef4aiz
Khoá học bao phủ toàn bộ những chủ đề liên quan đến kỳ thì đánh giá và chứng chỉ:
- Professional Scrum Master I (PSM I)
- Professional Scrum Master II (PSM II)
- Professional Scrum Master III (PSM III)
? Tất cả những học viên hoàn thành khoá học PSM sẽ nhận được password để tham dự kỳ thi đánh giá Professional Scrum Master I (PSM I). Nếu bạn tham dự thi trong vòng 14 ngày và điểm chưa đạt được ít nhất 85%, bạn sẽ được cấp thêm một lần dự thi thứ hai mà không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào. Bạn cũng sẽ được ưu đãi giảm 40% cho kỳ thi PSM II tiếp theo.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: