Khoá Học Professional Agile Leadership (PAL) Essentials

Sat Dec 04 2021 at 09:00 am to Sun Dec 05 2021 at 05:00 pm

Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City

Scrum Viet
Publisher/HostScrum Viet
Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Agile Leadership (PAL) Essentials
Advertisement
? Professional Agile Leadership(PAL) Essentials là workshop thực hành 2 ngày, sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập thực hành để giúp đỡ những người quản lý và những người lãnh đạo, là những người làm việc trực tiếp với Agile team để hiểu làm sao để hỗ trợ, hướng dẫn và huấn luyện cho team tốt nhất, để team của họ có thể cải thiện những khả năng và làm việc linh hoạt.
? Xem thêm về khoá học và trainer tại đây:
https://bit.ly/2IWXXcI
Workshop cung cấp một nền tảng cho những vai trò mà người lãnh đạo cần trong việc tạo ra những điều kiện để việc chuyển đổi sang Agile thành công. Những người lãnh đạo và quản lý là những người hỗ trợ quan trọng trong việc giúp cho tổ chức của họ thành công, và những vai trò của họ trong một tổ chức Agile có thể hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã từng làm trước đây.
Workshop này sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập mang tính đội nhóm để giúp cho những người tham dự học được các làm sao thành lập và hỗ trợ một Agile team đạt được những kết quả tốt hơn, và làm sao để dẫn đầu những thay đổi mang tính văn hoá và tính hành vi mà một tổ chức phải có để thu hoạch được những lợi ích của phương pháp phân phối sản phẩm linh hoạt.

? Bạn sẽ được gì sau khoá học?

Bạn sẽ hiểu về việc ở đâu và làm thế nào tính linh hoạt có thể giúp tổ chức của bạn cải thiện, bằng cách giải quyết vào những thách thức bạn có thể giải quyết, không với một cách nào khác. Bạn cũng sẽ hiểu được cách Agile Team làm việc và những điều mà bạn, một người quản lý, một người lãnh đạo có thể làm để giúp họ cải thiện. Bạn cũng sẽ có thể định lượng được về lợi ích trong việc cải thiện tính linh hoạt của tổ chức bạn thông qua sự đo lường cụ thế.
- Tất cả những học viên hoàn thành khoá học Professional Agile Leadership - Essentials sẽ nhận được password để tham dự kỳ thi đánh giá Professional Agile Leadership I (PAL I). Những ai tham gia khoá học PAL-E, nếu đã dự thi PAL I trong vòng 14 ngày và điểm chưa đạt được ít nhất 85%, bạn sẽ được cấp thêm một lần dự thi thứ hai mà không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Ho Chi Minh City

Sharing is Caring: