Khoá Học Professional Agile Leadership (PAL) Essentials

Sat Aug 07 2021 at 09:00 am to Sun Aug 08 2021 at 05:00 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City

Publisher/HostScrum Viet
? Professional Agile Leadership(PAL) Essentials là workshop thực hành 2 ngày, sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập thực hành để giúp đỡ những người quản lý và những người lãnh đạo, là những người làm việc trực tiếp với Agile team để hiểu làm sao để hỗ trợ, hướng dẫn và huấn luyện cho team tốt nhất, để team của họ có thể cải thiện những khả năng và làm việc linh hoạt.
? Xem thêm về khoá học và trainer tại đây:
https://bit.ly/2IWXXcI
Workshop cung cấp một nền tảng cho những vai trò mà người lãnh đạo cần trong việc tạo ra những điều kiện để việc chuyển đổi sang Agile thành công. Những người lãnh đạo và quản lý là những người hỗ trợ quan trọng trong việc giúp cho tổ chức của họ thành công, và những vai trò của họ trong một tổ chức Agile có thể hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã từng làm trước đây.
Workshop này sử dụng sự kết hợp của việc hướng dẫn và những bài tập mang tính đội nhóm để giúp cho những người tham dự học được các làm sao thành lập và hỗ trợ một Agile team đạt được những kết quả tốt hơn, và làm sao để dẫn đầu những thay đổi mang tính văn hoá và tính hành vi mà một tổ chức phải có để thu hoạch được những lợi ích của phương pháp phân phối sản phẩm linh hoạt.

? Bạn sẽ được gì sau khoá học?

Bạn sẽ hiểu về việc ở đâu và làm thế nào tính linh hoạt có thể giúp tổ chức của bạn cải thiện, bằng cách giải quyết vào những thách thức bạn có thể giải quyết, không với một cách nào khác. Bạn cũng sẽ hiểu được cách Agile Team làm việc và những điều mà bạn, một người quản lý, một người lãnh đạo có thể làm để giúp họ cải thiện. Bạn cũng sẽ có thể định lượng được về lợi ích trong việc cải thiện tính linh hoạt của tổ chức bạn thông qua sự đo lường cụ thế.
- Tất cả những học viên hoàn thành khoá học Professional Agile Leadership - Essentials sẽ nhận được password để tham dự kỳ thi đánh giá Professional Agile Leadership I (PAL I). Những ai tham gia khoá học PAL-E, nếu đã dự thi PAL I trong vòng 14 ngày và điểm chưa đạt được ít nhất 85%, bạn sẽ được cấp thêm một lần dự thi thứ hai mà không phải đóng thêm bất cứ khoản chi phí nào

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Ho Chi Minh City

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

I'm the one I should love - Event for Kim Seokjin
Sat Aug 07 2021 at 11:00 am I'm the one I should love - Event for Kim Seokjin

Heekcaa Nguyễn Tri Phương

Ma ch\u00e9rie, je t\u2019aime [Event for NoMin]
Sat Aug 07 2021 at 11:00 am Ma chérie, je t’aime [Event for NoMin]

Koo Kaffe

EUPHORIA - Choi SeungCheol
Sun Aug 08 2021 at 01:00 am EUPHORIA - Choi SeungCheol

Bagua House

5 N\u0103m Anh \u0110\u00e0o S\u1ebd L\u1ea1i N\u1edf ~ I.O.I L\u1eddi H\u1ee9a N\u0103m \u1ea4y
Mon Aug 09 2021 at 03:00 pm 5 Năm Anh Đào Sẽ Lại Nở ~ I.O.I Lời Hứa Năm Ấy

Ho Chi Minh City

PROFESSIONAL TRAINER DEVELOPMENT PROGRAM
Thu Aug 12 2021 at 08:30 am PROFESSIONAL TRAINER DEVELOPMENT PROGRAM

A&P Vietnam - Training & Consulting

[HCM] Ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh EQ L\u00e3nh \u0110\u1ea1o Kho\u00e1 01 (Ti\u1ebfng Vi\u1ec7t)
Fri Aug 13 2021 at 09:00 am [HCM] Chương trình EQ Lãnh Đạo Khoá 01 (Tiếng Việt)

Park Hyatt Saigon

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events