Khoá đào tạo ITIL 4 Leader – Digital & IT Strategy – Tp. HCM

Wed Jun 23 2021 at 08:30 am to Sun Jun 27 2021 at 05:00 pm UTC+07:00

Apex Global Corporation | Ho Chi Minh City

Publisher/HostApex Global Corporation
Khoá đào tạo Chiến lược số và Chiến lược CNTT (Digital & IT Strategy) được thiết kế đặc biệt dành cho quản lý cấp cao và lãnh đạo CNTT.
Khoá đào tạo diễn ra trong 5 ngày học liên tiếp và giúp cho các nhà quản lý CNTT đạt được:
✅ Có khả năng ứng dụng các nguyên lý hướng dẫn của ITIL trong việc quyết định chiến lược số và chiến lược CNTT.
✅ Hiểu được làm sao sử dụng sức mạnh chiến lược số để làm đòn bẫy phản ứng lại sự gián đoạn của kỹ thuật số.
✅ Hiểu được mối quan hệ giữa khái niệm chiến lược số và chiến lược CNTT, các thức quản trị hệ thống chuỗi dịch vụ để tạo ra giá trị cho cho doanh nghiệp.
✅ Hiểu làm thế nào một tổ chức sử dụng chiến lược số và chiến lược CNTT để duy trì sự tồn tại trong môi trường bị gián đoạn do sự phát triển nhanh của kỹ thuật số gây ra.
✅ Hiểu phương pháp luận tiếp cận thực hiện bởi kỹ thuật số và CNTT để đạt được các mục tiêu kinh doanh và vận hành hệ thống xuất sắc.
✅ Hiểu về các rủi ro và cơ hội của chiến lược số và chiến lược CNTT.
✅ Hiểu và ứng dụng các kỹ thuật, các bước thực hiện để xác định và đưa ra đề xuất một chiến lược số và chiến lược CNTT.
✅ Hiểu và ứng dụng làm thế nào để triển khai chiến lược số, chiến lược CNTT tại doanh nghiệp.
✅ Có đủ năng lực để thi chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Leader - Digital & IT Strategy tại PeopleCert.org
Ghi chú: Trong trường hợp học viên chỉ học viên chỉ học mà không thi chứng chỉ quốc tế thì vẫn được tham gia lớp nhưng cần có chứng nhận ITIL 4 Foundation ở đầu vào.
Khoá đào tạo phù hợp cho một số nhà quản lý CNTT, lãnh đạo CNTT cụ thể:
✅ CIO, CTO, CDIO
✅ IT Director, Head of IT
✅ IS/IT Manager
✅ IT Consultants
✅ Digital Transformation Consultants
✅ Head of Digital
✅ Chief of Platform, Product Director, Product Manager
✅ Business Architect, Enterprise Architect, Solution Architect
Cách thức tổ chức lớp:
✅ Trọng tâm khoá đào tạo chuyên sâu hướng vào “học để làm”. Giảng viên sẽ tương tác với học viên để đảm bảo học viên hiểu kiến thức ngay tại lớp
✅ Giảng viên khơi gợi và tương tác với học viên bằng các tình huống trong thực tiễn của học viên mang đến
✅ Học viên ứng dụng kiến thức vừa học vào giải các bài tập tình huống do giảng viên đưa ra ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau
✅ Học viên đưa ra hướng giải quyết và bảo vệ quan điểm trước giảng viên và học viên khác
✅ Giảng viên sẽ giải thích cách tiếp cận phù hợp nhất theo best practice ITIL
✅ Học viên thi chứng chỉ quốc tế ngay tại lớp. Điều này giúp học viên có thể tập trung vào công việc ngay sau khoá học kết thúc mà không bận tâm ôn thi
✅ Nội dung học bằng tiếng Anh, giảng viên tương tác bằng tiếng Việt thuận tiện cho học viên tương tác.
Điều kiện để tổ chức lớp học ITIL chuyên sâu:
✅ Học với giáo trình được PeopleCert phê duyệt
✅ Học với giảng viên quốc tế được PeopleCert cấp phép. Giảng viên Đoàn Đức Đề là người duy nhất ở Việt Nam được cấp phép đào tạo các cấp độ chuyên sâu, Intermediate, Advance (ITIL Expert), Specialist, Strategist, và Leader
✅ Học với trung tâm đào tạo ITIL uỷ quyền. Hiện tại Apex Global là đơn vị uỷ quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp giấy phép này. Năm 2018, 2019, 2020 Apex Global đã phối hợp với giảng viên Đoàn Đức Đề đào tạo thành công 28 ITIL Expert (bao gồm ITIL 4 Managing Professional)
Nội dung chi tiết kháo đào tạo DITS ở link: http://tiny.cc/DITS
Thời lượng đào tạo: 5 ngày từ 23/06/2021 đến 27/06/2021 (08:30 am – 05:00 pm)
Địa điểm học: Lầu 4, 132 Cộng Hoà, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
? Thông tin liên hệ:
? [email protected]
? Mr. Cao: 0963801047
Thông tin tham khảo:
Apex Global trao 24 chứng chỉ quốc tế ITIL 4 Managing Professional cho các nhà quản lý CNTT năm 2020 https://hca.org.vn/post/13337
Apex Global đã đào tạo thành công 9 ITIL Expert năm 2019
http://www.apexglobal.com.vn/apex-global-da-dao-tao-thanh-cong-9-itil-expert-nam-2019/
Việt Nam lần đầu đào tạo chuyên gia ITIL Expert https://ictnews.vn/cntt/viet-nam-lan-dau-dao-tao-chuyen-gia-itil-expert-176634.ict
Chuyên gia CMC SISG đạt chứng chỉ cao nhất cho đội ngũ quản lý CNTT https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/chuyen-gia-cmc-sisg-dat-chung-chi-cao-nhat-cho-doi-ngu-quan-ly-cntt-175136.ict
5 yếu tố làm nên sức mạnh của một hệ thống IT doanh nghiệp xuất sắc https://doanhnhansaigon.vn/goc-nha-quan-tri/5-yeu-to-lam-nen-suc-manh-cua-mot-he-thong-it-doanh-nghiep-xuat-sac-1090695.html
Nhà quản lý công nghệ: Cần tư duy kinh doanh và năng lực quản trị sự thay đổi
https://forbesvietnam.com.vn/thao-luan/nha-quan-ly-cong-nghe-can-tu-duy-kinh-doanh-va-nang-luc-quan-tri-su-thay-doi-5665.html
Chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ công https://itsmexpert.org/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-dich-vu-cong/
#ITILExpertProgram
#ITILLeader
#ITIL4
#ITILDITS
#ApexGlobalCorporation

Event Venue & Nearby Stays

Apex Global Corporation, 132 Cong Hoa Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Healing with the Mind-Body Connection
Tue Jun 22 2021 at 06:30 pm Healing with the Mind-Body Connection

Mandala Wellness

Lord of the Flies by William Golding
Tue Jun 22 2021 at 07:00 pm Lord of the Flies by William Golding

Wine & Words, Books & Beer: Monthly Book Club at Indika Saigon

Summer 200 Hour Yoga for Wellness Training (Get Certified)
Wed Jun 23 2021 at 07:00 am Summer 200 Hour Yoga for Wellness Training (Get Certified)

Vietnam Golf And Country Club

Khai gi\u1ea3ng CEO -  Gi\u00e1m \u0110\u1ed1c \u0110i\u1ec1u H\u00e0nh chuy\u00ean nghi\u1ec7p kh\u00f3a 76
Wed Jun 23 2021 at 06:00 pm Khai giảng CEO - Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp khóa 76

Khóa Học Giám Đốc - Tổ Chức Giáo Dục Đào Tạo PTI

Yin Yoga with Yvonne
Thu Jun 24 2021 at 06:00 pm Yin Yoga with Yvonne

Mandala Wellness

Coach Training ACTP
Fri Jun 25 2021 at 08:00 am Coach Training ACTP

TP. Hồ Chí Minh

Leadership Program: The Effortless Communicator
Fri Jun 25 2021 at 09:00 am Leadership Program: The Effortless Communicator

Dreamplex (Ngo Quang Huy)

N\u00c2NG T\u1ea6M TI\u1ebeNG ANH \u0110\u1ec2 TH\u00c0NH C\u00d4NG
Sat Jun 26 2021 at 08:30 am NÂNG TẦM TIẾNG ANH ĐỂ THÀNH CÔNG

Sunwah Innovation Center

Speaking to Dominate Corporate World keynote
Sat Jun 26 2021 at 09:00 am Speaking to Dominate Corporate World keynote

Sydney Theatre

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events