KHOÁ HỌC THỰC THI CONTENT MARKETING DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN LÀM CONTENT CHUYÊN NGHIỆP

Mon Jun 21 2021 at 06:30 pm to 09:00 pm UTC+07:00

Vinalink Academy | Hanoi

Publisher/HostVinalink Academy
Nhận ưu đãi khóa học CONTENT MARKETING của Vinalink tháng 6
+ Học Offline hoặc qua ZOOM nếu covid
+ Được học lại 100% khi hết Covid
----------------
*** Bạn muốn giỏi Content Marketing ? Đăng kí ngay đợt học tháng 6 này được học zoom nếu covid và được học lại miễn phí 100% offline. Quá tuyệt khi được học lại 2 lần thực thi nhiều hơn, tiến bộ hơn.
*** Bạn từng trải qua và biết đến rất nhiều về ý tưởng content, lên kế hoạch content nhưng các ý tưởng sẽ chỉ được vẽ ở trên mây nếu bạn không bắt tay vào làm, làm và làm từ những điều nhỏ nhất. Tại khoá học này, nếu bạn là người không ngại thó tay vào làm từng chút 1 thì hãy đăng kí ngay, môi trường để bạn thể hiện và được đánh giá chính là lớp thực thi content marketing này tại Vinalink.
*** VINALINK nơi sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay trong và sau khoá học. Nơi được chữa thêm BT, chuốt từ ý tưởng đến câu từ ngoài 12b học chính thức.
-----------------
Liên hệ:
Ngọc Nguyễn: 039 683 9193

Event Venue & Nearby Stays

Vinalink Academy, 85 Vương Thừa Vũ, Hanoi, Vietnam

Discover more events by tags:

Business in HanoiMarketing in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Summer Camp - Intensive STEM Camp
Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Summer Camp - Intensive STEM Camp

Gác Thiền

Summer Camp - Debate Camp "Knock Out"
Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Summer Camp - Debate Camp "Knock Out"

Gác Thiền

\u0110\u1ecdc v\u1ecb c\u1ed5 phi\u1ebfu chuy\u00ean s\u00e2u K52
Mon Jun 21 2021 at 07:00 pm Đọc vị cổ phiếu chuyên sâu K52

AzFin Việt Nam

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Kh\u00f4ng Ng\u1ee7 \u1edf Seattle" (Sleepless in Seattle), 1993
Tue Jun 22 2021 at 06:30 pm Điện Ảnh: "Không Ngủ ở Seattle" (Sleepless in Seattle), 1993

Vincent Le Café

Khai gi\u1ea3ng: L\u1edbp h\u1ecdc V\u1ebd than\/ch\u00ec c\u01a1 b\u1ea3n - Intro to Drawing
Wed Jun 23 2021 at 06:30 pm Khai giảng: Lớp học Vẽ than/chì cơ bản - Intro to Drawing

The Painter's Studio

Phim Oscar 2017: "LOVING VINCENT"
Wed Jun 23 2021 at 07:00 pm Phim Oscar 2017: "LOVING VINCENT"

Vincent Le Café

Kh\u00f3a L\u1ec5: C\u1ea6U AN N\u0102M T\u00c2N S\u1eecU 2021
Wed Jun 23 2021 at 07:00 pm Khóa Lễ: CẦU AN NĂM TÂN SỬU 2021

Chùa Chúc Thánh, Thuý Hội, Đan Phượng

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events