KHAI TRƯƠNG ĐẠI LÝ GẠO NƯỚC "ĐẠI TRƯỜNG HẢI"

Sun Dec 12 2021 at 09:00 am to 12:00 pm

Chợ Lạc Quang | Ho Chi Minh City

KHAI TR\u01af\u01a0NG \u0110\u1ea0I L\u00dd G\u1ea0O N\u01af\u1edaC "\u0110\u1ea0I TR\u01af\u1edcNG H\u1ea2I"
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Chợ Lạc Quang, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: