Khai giảng khóa Kinh dịch tại Hà Nội

Tue Mar 21 2023 at 08:00 am UTC+07:00

Viện Đào Tạo Bách Khoa | Hanoi

Vi\u1ec7n \u0110\u00e0o T\u1ea1o B\u00e1ch Khoa - BKE
Publisher/HostViện Đào Tạo Bách Khoa - BKE
Khai gi\u1ea3ng kh\u00f3a Kinh d\u1ecbch t\u1ea1i H\u00e0 N\u1ed9i
Advertisement
? KHÓA HỌC: [KINH DỊCH - ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ] SẮP KHAI GIẢNG
Một khóa học đặc biệt chỉ diễn ra 1 đến 2 lần trong năm
Dành cho những ai đang mong muốn:
- Hiểu đúng Kinh Dịch, tránh mê tín, tránh phụ thuộc
- Luận Quẻ theo nguyên lý Nhân + Duyên = Quả
- Hiểu và ra quyết định hợp lý trong nhiều vấn đề cuộc sống (công việc, nhân sự, hôn nhân, con cái, nhà cửa, bệnh tật, đầu tư tài chính,...)
? Chỉ với một ngày học thầy Trần Việt Quân và đội ngũ sẽ giúp học viên Nhập Môn Tổng Quan Kinh Dịch, hiểu rõ:
+ 64 Quẻ - Hào. Bản chất của Hào và Quẻ
+ Cách Xem - Luận Quẻ đơn giản
+ Kinh dịch trong kinh doanh.
+ Ứng Dụng Cộng Nghệ Vào Gieo Quẻ
+ Luận Giải ứng Với Nhân - Quả
+ Đạo của người Quân Tử trong - Dịch
+ Đưa Kinh Dịch vào cuộc sống, hôn nhân gia đình.
? Khóa học được tổ chức tại: Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Đăng ký ngay tại: http://bke.edu.vn/kinhdich
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Viện Đào Tạo Bách Khoa, WQQQ+FJ8, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Hanoi Speakers: 288th Public Meeting
Wed Mar 22 2023 at 06:45 pm Hanoi Speakers: 288th Public Meeting

The Learning Hub

Free Career Empowerment & Meditation Class - Hanoi
Wed Mar 22 2023 at 07:30 pm Free Career Empowerment & Meditation Class - Hanoi

Online via Zoom

How to Improve Your Memory - Hanoi
Wed Mar 22 2023 at 10:00 pm How to Improve Your Memory - Hanoi

Hanoi

Hanoi Quiz Night
Thu Mar 23 2023 at 06:30 pm Hanoi Quiz Night

British Ambassador's Residence Hanoi

Effective Note-Taking- Hanoi
Thu Mar 23 2023 at 10:00 pm Effective Note-Taking- Hanoi

Hanoi

DNF x I.GOT.U x HYBRA ULTRA LOUNGE 32 M\u00c3 M\u00c2Y | 24.03.2023
Fri Mar 24 2023 at 08:30 pm DNF x I.GOT.U x HYBRA ULTRA LOUNGE 32 MÃ MÂY | 24.03.2023

HYBRA ULTRA Lounge

Free Career Empowerment & Meditation Class - Hanoi
Sat Mar 25 2023 at 07:30 pm Free Career Empowerment & Meditation Class - Hanoi

Online via Zoom

Locked In [HANOI] #02
Sat Mar 25 2023 at 10:00 pm Locked In [HANOI] #02

BirdCage

Spring Fair 2023
Sun Mar 26 2023 at 10:00 am Spring Fair 2023

St. Paul American School Hanoi

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events