Khóa Lễ: CẦU AN NĂM TÂN SỬU 2021

Wed Jun 23 2021 at 07:00 pm to 09:00 pm

Chùa Chúc Thánh, Thuý Hội, Đan Phượng | Hanoi

Ch\u00f9a Th\u00fay H\u1ed9i - Ch\u00fac Th\u00e1nh T\u1ef1 \u795d \u8056 \u5bfa
Publisher/HostChùa Thúy Hội - Chúc Thánh Tự 祝 聖 寺
Kh\u00f3a L\u1ec5: C\u1ea6U AN N\u0102M T\u00c2N S\u1eecU 2021 CHÙA THÚY HỘI KÍNH BÁO KHÓA LỄ: CẦU AN ĐẦU NĂM TÂN SỬU 2021
THỜI GIAN KHÓA LỄ: THỨ 3 NGÀY 12 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬU 2021 (Tức ngày 23 tháng 02 năm 2021)
- Buổi SÁNG: Từ 8 giờ đến 10h30
- Buổi TỐI: Từ 6h15 đến 9h30
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ghi rõ:
Họ tên:
Năm sinh:
Địa chỉ:
Ngày lễ (Thời lễ: Sáng/Tối):
* Đối với các gia đình đăng ký làm lễ CẢ NĂM xin vui lòng đăng ký luôn để thuận tiện trong việc in sớ trạng 11 tháng tiếp theo!
* Lễ Cầu An hàng tháng được tổ chức vào 7 giờ tối ngày 14 Âm lịch (Từ tháng 2 đến hết tháng 12)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Event Venue & Nearby Stays

Chùa Chúc Thánh, Thuý Hội, Đan Phượng, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: