Khóa học Múa Đương Đại Bắt đầu - Chiều T2 & T4

Mon Sep 20 2021 at 02:00 pm to 03:30 pm UTC+07:00

Kinergie Studio | Hanoi

Kinergie Studio
Publisher/HostKinergie Studio
Kh\u00f3a h\u1ecdc M\u00faa \u0110\u01b0\u01a1ng \u0110\u1ea1i B\u1eaft \u0111\u1ea7u - Chi\u1ec1u T2 & T4

Event Venue & Nearby Stays

Kinergie Studio, Level 7, 101A Nguyen Khuyen, Hanoi, Vietnam 10000, Hanoi, Vietnam

Tickets

Discover more events by tags:

Festivals in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

CH\u01af\u01a0NG TR\u00ccNH HI\u1ebeN M\u00c1U TRUNG THU CHO EM 2021
Tue Sep 21 2021 at 07:30 am CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TRUNG THU CHO EM 2021

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "BEFORE MIDNIGHT" (TR\u01af\u1edaC L\u00daC N\u1eecA \u0110\u00caM), 2013
Thu Sep 23 2021 at 06:45 pm Điện Ảnh: "BEFORE MIDNIGHT" (TRƯỚC LÚC NỬA ĐÊM), 2013

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Me Before You" (Tr\u01b0\u1edbc Ng\u00e0y Em \u0110\u1ebfn), 2016
Thu Sep 23 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Me Before You" (Trước Ngày Em Đến), 2016

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events