Karolina Stie: Transculturalism and hybridity in Japanese Butoh

Thu Jan 20 2022 at 06:00 pm

Interkulturelt Museum | Oslo

Interkulturelt Museum
Publisher/HostInterkulturelt Museum
Karolina Stie: Transculturalism and hybridity in Japanese Butoh
Advertisement
Velkommen til et spennende foredrag om transkulturalisme og hybriditet i den japanske dansen Butoh. Foredraget holdes på engelsk.
PÅMELDING: Send e-post til [email protected] med emnefeltet «Dekolonialiser teaterhistorien». Gi beskjed om hvilket foredrag det gjelder og om du ønsker å delta på lesesirkel etter foredraget.
Avantgarde-dansen Butoh oppstod i Japan sent på 1950-tallet, i en tid hvor japansk kunst, samfunn og økonomi ble sterkt påvirket av Vesten. Butoh-grunnlegger Tatsumi Hjikata kritiserte den enkle kopieringen av vestlige kunstuttrykk og skapte isteden en ny danseform der han trakk inspirasjon fra europeisk kunst og litteratur, kombinert med barndomsminner fra landlige og tradisjonelle områder i Japan og japansk estetikk, filosofi og kroppsteori. Dansen ble et globalt fenomen.
Foredraget er del av seminarrekken Dekoloniser teaterhistorien! og er et samarbeid mellom Interkulturelt Museum og Teatermuseet. Se alle foredragene her: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/dekoloniser-teaterhistorien/
–––––––––––––––––––––
ENG:
Welcome to an exciting lecture on transculturalism and hybridity in the Japanese dance Butoh. Lecture held in English.
REGISTRATION: Send e-mail to [email protected] with the subject field «Decolonize theater history». Let us know which lecture you want to attend and whether you want to participate in a reading circle after the lecture.
The avant-garde dance Butoh originated in Japan in the late 1950s, when Japanese art, society and economics was heavily influenced by the West. Butoh founder Tatsumi Hjikata criticised simple copying of Western artistic expressions. Drawing on European art and literature, combined with his childhood memories from the rural and more traditional areas of Japan, and turning to specifically Japanese aesthetics, philosophy and body theories, Hijikata created a new dance form that became a global phenomenon.
This lecture is part of the seminar series “Decolonize theatre history!” and is a collaboration between Intercultural Museum og Theatre Museum. See all lectures here: https://www.oslomuseum.no/aktivitet/dekoloniser-teaterhistorien/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Interkulturelt Museum, Oslo, Norway, Oslo, Norway

Sharing is Caring: