Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ xã Bản Cái

Fri Feb 18 2022 at 06:30 am

Xã Bản Cái - Bắc Hà - Lào Cai | Hanoi

K\u1ef7 ni\u1ec7m 60 n\u0103m th\u00e0nh l\u1eadp \u0110\u1ea3ng b\u1ed9 x\u00e3 B\u1ea3n C\u00e1i
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Xã Bản Cái - Bắc Hà - Lào Cai, Bản Cái_ Bắc Hà, Ta Phin, Lào Cai Province, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: