JudaFest 2023

Sun Oct 22 2023 at 11:30 am to 10:00 pm

Šachta | Obecnice

\u010cesk\u00e1 unie \u017eidovsk\u00e9 ml\u00e1de\u017ee \/ Czech Union of Jewish Students
Publisher/HostČeská unie židovské mládeže / Czech Union of Jewish Students
JudaFest 2023
Advertisement
✨Srdečně Vás zveme na 12. ročník Judafestu!✨
Judafest je Festival české židovské kultury, na kterém můžete po celé odpoledne navštívit řadu přednášek, diskuzí a stánků se vším možným, a nahlédnout tak do židovského světa.
Celý festival pořádá Česká unie židovské mládeže. Za finanční podporu moc děkujeme Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Federaci židovských obcí, EUJS European Union of Jewish Students a grantu Evropské unie. Vstup na akci je volný.
HARMONOGRAM:
Přednášky a diskuse:
11.30 – 12 Úvodní zahájení
12 – 12.50 Živý podcast s Přepište dějiny
13 – 13.50 Beseda s historičkou, výzkumnicí a průvodkyní Yvonne Pěnkavovou
14 – 14.50 Komiksové putování s Kakalíkem
15 – 15.50 Diskusní kavárna Jsem Žid a zdráv (hosté: Kateřina Šafaříková a Jana Fingerland, moderuje: Irena Kalhousová)
16 – 16.50 Přednáška Marka Preisse o transgeneračním přenosu traumatu
17 – 17.50 Debate with EUJS board members Vicoria Borochov and Rons Stern (eng)
Koncerty a workshopy:
16 – 17 Workshop izraelských tanců
18 – 19 – Hudební trio David Dorůžka / Robert Fischmann / Martin Novák
20 - 21 – Kapela Der Šenster Gob
Na místě budete také moct navštívit řadu stánků se vším možným, a nahlédnout tak do židovského světa.
Autor grafiky: Linoryty od Filipa Meszaroše

-----(eng)----------
✨We would like to invite you to the 12th year of Judafest!✨
Judafest is a Festival of Czech Jewish culture, where you can visit a series of lectures, discussions and stands with everything possible throughout the afternoon, and thus get a glimpse into the Jewish world.
The entire festival is organized by the Czech Union of Jewish Students. We are very grateful to the Foundation for Holocaust victims, Federation of Jewish Communities in Czech Republic, European Union of Jewish Students and a grant from the European Union for financial support. Free entry

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Šachta, Obecnice, Czech Republic

Sharing is Caring: