Instruktørutdanning hund 2022

Fri Mar 04 2022 at 05:00 pm

Oslo, Norway | Oslo

Hundetrening K9 Oslo Jan Thunem
Publisher/HostHundetrening K9 Oslo Jan Thunem
Instrukt\u00f8rutdanning hund 2022
Advertisement
INSTRUKTØRUTDANNING 2022
HUNDETRENING K9 OSLO:
Norges beste hundeinstruktør-
utdanning?
Les under her om innhold mm.
For å søke:
- send en melding el mail med påmelding/søknad + hunderelatert CV.
Dette da det vanligvis er mye større pågang til instruktørutdanningen enn det er kursplasser.
Ta kontakt på Pm for spørsmål om pris og annet.
Søknadsfrist:
12.februar 2022
Oppstart:
mars 2022
1​. INNLEDNING:
Instruktørutdanningen til «Hundetrening K9 Oslo» går totalt over ca 1 år og består da av ulike fagmoduler med teori og praktisk instruksjon,
som gjennomføres i form av helgesamlinger for det meste.
Den er lagd etter mal fra Politihøgskolen sin instruktørutdanning.
Det forutsettes også at de som deltar på instruktørutdanningen,
også utenom disse helgesamlingene, om mulig også deltar som observatører og hjelpeinstruktører på hundekurser, treninger, privatkonsultasjoner med problemadferd hos hunder, mentaltester og valpetester.
Dette for å få enda mer læring.
Utdanningen har vært basert på den erfaring som hovedinstruktør har ervervet seg gjennom praktisk tjeneste, utdanning og erfaringsutveksling med hundeførere og instruktører fra andre land i Norden og Europa forøvrig.
Instruktør vil for det meste være Jan Thunem,
som har over 20 års erfaring som hundefører, instruktør, hovedinstruktør, figurant og fagsjef/politioverbetjent ved Hundetjenesten ved Oslo politidistrikt og Politihøgskolen - og som driver
«Hundetrening K9 Oslo».
Han har også vært instruktør ved instruktørutdanningen til Politihøgskolen.
Det vil også bli brukt andre meget dyktige instruktører tilknyttet/utdannet hos Hundetrening K9 Oslo.

TEMAER:
​Følgende temaer inngår i hundeinstruktørutdanningen:
1. Rasegrupper, hundens historie,
Etologi og adferdslære.
Valpetest og Mentaltesting.
2. Forsterker, forsterkning/straff og læringsteorier/innlæring/lydighet
3. Sporsøk
4. Rundering
5. Feltsøk
6. Innendørsrundering
7. Spesialsøk
8. Problemadferd
2​. MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNINGER
2.1.​MÅLGRUPPE
Målgruppen er motiverte personer som har stor interesse for trening og dressur av hund,
både egen
og å være instruktør for andre hundeeiere-/førere
samt kan tenke seg
å jobbe som eller jobber profesjonelt som hundeinstruktør -/ dressør.

2.2.​LÆREFORUTSETNINGER
Det er en forutsetning for deltagelse på kurset at deltageren har:
•​sendt søknad og CV,
samt svare på en tilsendt skriflig «hundecase»
•​gode holdninger
•​interesse for hund, hundetrening både med egen hund og som instruktør for andre
•​fysisk og psykisk skikket
•​evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
• Ha noe forkunnskaper innen hundedressur

3. ​RAMMEFAKTORER
Tid:​​ Helgesamlinger (8) og enkelte ukedager gjennom
1 år.
Deltagere: ​max 10 stk
Personell:​ 3 stk kursleder/instruktører
Lokaler/utstyr: Skogsterreng, jorder, dressurbane/gressplen, teorilokale, pc/tekniske hjelpemidler, industribygg/lokaler,
utstyr for hundedressur-/trening både til hund og hundefører

4. ​HOVEDMÅL
Hovedmålet med undervisningen er at den enkelte deltager skal kunne få en solid innføring om hundens adferd, mentalitet, læringsteorier, dressur av mange ulike øvelser innen brukshund/tjenestehund mm, lovgivningen og generelt hundehold.
Utdanningen her skal være mye mer grundig, bedre og gi mye mer teoretisk og praktisk dressurteknisk kunnskap enn alle andre sivile hundeskoler tilbyr.

4.1​. DELMÅL
Se hovedoversikt over de ulike temaer i pkt.1 samt undervisningsmål under den enkelte leksjon i disse temaene

5. ​LÆREPROSESSEN
Undervisningen foregår som teoretisk instruksjon og blir gjennomført som klasseromsundervisning - samt med mye praktisk instruksjon og praktisk dressur/trening.

6. ​VURDERING
Instruktør og deltagere foretar fortløpende vurdering av læreprosessen.
Det gjennomføres både teoretisk og praktisk eksamen.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Oslo, Norway

Sharing is Caring: