IN THE NAME OF LOVE — Dongren Day in Hanoi

Sun Oct 02 2022 at 02:00 pm

Hanoi, Vietnam | Hanoi

C\u1eadu l\u00e0 tr\u00e2n qu\u00fd c\u1ee7a m\u00ecnh.
Publisher/HostCậu là trân quý của mình.
IN THE NAME OF LOVE \u2014 Dongren Day in Hanoi
Advertisement
?? ??? ???? ?? ????
— ??? ????????? & ????? ?????? ??????? ???
“Tôi có thể đi bao xa, nhân danh tình yêu?“
Khoảnh khắc nhẫn bạc lấp lánh luồn ngón áp út, đứng phía trước tôi là tình yêu một đời. Là người mà tôi có một lời thề nguyện, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, tôi sẽ vĩnh viễn yêu thương và trân trọng.
Nhân danh tình yêu, tôi mang một đời một kiếp của riêng tôi, toàn vẹn trao tay người.
??? ????????? ??? ????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ?? ??? ??????????? ?? ????? ???????.
???? ??? ????!
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: