Improvising Contact / Contact Improvisation with Andrew Wass | 12th Warsaw CI FLOW

Mon Aug 16 2021 at 10:00 am to Sun Aug 22 2021 at 11:00 pm

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warsaw

Centrum Sztuki Wsp\u00f3\u0142czesnej Zamek Ujazdowski
Publisher/HostCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Improvising Contact \/ Contact Improvisation with Andrew Wass | 12th Warsaw CI FLOW [English Below]
NABÓR ZAKOŃCZONY
Weź udział w projekcie performatywnym "I.C.C.I – Improvising Contact / Contact Improvisation" w ramach 12. Warsaw Ci Flow!
? Prowadzenie: Andrew Wass
? Termin: 16–22 sierpnia 2021 roku
? Miejsce: CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
Projekt zakończy się otwartym pokazem dla publiczności.
W projekcie "I.C.C.I." połączymy fizyczną praktykę kontakt improwizacji z teoriami performatywnymi Ensemble Thinking (myślenia zespołowego) i the Six Viewpoints (sześcioma punktami widzenia), aby poszerzyć potencjał działania i zdolności sensoryczne, jednocześnie rzucając wyzwanie estetyce.
Więcej: http://www.polandcontactfestival.com/projekt-performatywny-pl/
?ANDREW WASS ?
Andrew Wass od ponad 20 lat zajmuje się kontakt improwizacją, wykłada na festiwalach, studiach i na uniwersytetach w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z Lower Left Performance Collective organizuje March 2 Marfa – laboratorium performatywne dla doświadczonych twórców tańca.
www.andrewwass.com
? REJESTRACJA?
Projekt adresowany jest do osób z doświadczeniem w tańcu lub performansie, a nabór odbywa się w formule open call. Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca. Udział w projekcie kosztuje będzie 600 PLN / 135 EUR. Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii, przygotowałyśmy specjalne zniżki i stypendia.
? PLAN ZAJĘĆ ?
16-20 sierpnia, 10.00-16.30 z przerwą na obiad
21 sierpnia, 10.00 - 13.00
22 sierpnia, 14.30-16.30
Performans z udziałem publiczności – 22 sierpnia, 20.00
Szczegóły i formularz rejestracyjny znajdziesz na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVdUNl42zXw6xYsIzWhNztaKk3P-Ok-nGwP9jUpdnBNDumRw/viewform
---
[English]
THE APPLICATION PROCESS IS CLOSED
Take part in "I.C.C.I – Improvising Contact / Contact Improvisation" performance project during 12th Warsaw Ci Flow!
? Leader: Andrew Wass
? Dates: 16–22 August 2021
? Place: The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warsaw
The project will end with a performance open to public.
In the "I.C.C.I" project, we will combine the physical practices of Contact Improvisation with the performance theories of Ensemble Thinking and the Six Viewpoints to expand our action potential and sensory abilities, while simultaneously challenging our aesthetics.
more: http://www.polandcontactfestival.com/en/projekt-performatywny/
?ANDREW WASS ?
Andrew Wass has been investigating Contact Improvisation for over 20 years and taught at festivals, studios, and universities in Europe, Asia, and the United States. Along with his colleagues of the Lower Left Performance Collective, he organizes March 2 Marfa, a performance lab for experienced dance makers.
www.andrewwass.com
? REGISTRATION?
The project is dedicated to the people with experience in dancing or performing and the application process is being held in open call formula. We wait for your application until the 8th of July. Participation in the performance project costs 600 PLN / 135 EUR. For those who has found themselves in difficult financial situation due to the pandemic, we have special discounts and stipends.
? SCHEDULE ?
August 16-20, 10.00 AM-4.30 PM with a lunch break
August 21, 10.00AM- 1.00PM
August 22, 2.30-4.30PM
The project will end with a performance on 22 August at 8.00 PM
Find the details and the application form at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVdUNl42zXw6xYsIzWhNztaKk3P-Ok-nGwP9jUpdnBNDumRw/viewform
---
Organizator | Producer:
Fundacja Artystyczna PERFORM | Artistic Foundation PERFORM
Współfinansowanie | Co-financing:
Miasto Stołeczne Warszawa | City of Warsaw
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Ministry of Culture, National Heritage and Sports
Mecenat | Patronage: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Partnerzy | Partners: CSW Zamek Ujazdowski, MDK Łazienkowska
Patronaty medialne | Media partners: E-Teatr, Kwartalnik Taniec, Kwestia Kultury, Presto, Radio Klang, RDC
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Event Venue & Nearby Stays

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: