...Idź – wystawa Jacka Adamasa

Fri Jun 11 2021 at 07:00 pm to 10:00 pm

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski | Warsaw

Publisher/HostCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na wystawę Jacka Adamasa „...Idź”.
[For English please scroll down]
Celem wystawy jest pokazanie twórczego dialogu między pracami Jacka Adamasa – autora instalacji artystycznych i inicjatora akcji partycypacyjnych w przestrzeni publicznej – a poezją Zbigniewa Herberta. Adamas dosłownie wydobywa słowa Herberta na światło dzienne, podejmując problem ich aktualności w obecnym kontekście społecznym i w odniesieniu do indywidualnej recepcji twórczości poety. Krytycznie ujmuje recepcję dziedzictwa Herberta, sprowadzonego najczęściej do dźwięczących w uszach każdemu Polakowi pustych sloganów, w większości przyjmowanych bezrefleksyjnie i pozostających bez wpływu na otaczającą nas rzeczywistość.
Aranżacja ekspozycji oparta jest na odwróceniu charakterystycznego dotychczas funkcjonowania prac Adamasa. Prezentowane zazwyczaj na ulicach polskich miast dzieła tym razem pokazane zostaną w przestrzeniach galerii w porządku bliskim teatralnej scenografii. Sposób przemieszczania się po ekspozycji i wynikająca z tego narracja pokazu odzwierciedla wysiłek intelektualny konieczny do przyswojenia „Przesłania Pana Cogito”.
Jacek Adamas jest jednym z najważniejszych twórców nurtu sztuki krytycznej. W 1993 roku obronił dyplom w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Rzeźby). Tworzy głównie instalacje, które prezentuje w przestrzeni publicznej, odnosząc je do aktualnego kontekstu społeczno-politycznego. W 2020 otrzymał doroczną Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Kurator wystawy
Marcel Skierski
Koordynacja
Marta Grytczuk
Anna Dąbrowa
Więcej informacji: https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/jacek-adamas
Wystawa sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Partnerzy medialni
Aktivist, Dwumiesięcznik Arcana, Do rzeczy, Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, Cytaty.pl
Wystawa otwarta od 11/06/2020 (piątek) od godziny 19:00 do 22:00.
W dniu otwarcia wstęp wolny.
Wystawa czynna do 26/09/2021
w godzinach otwarcia galerii:
wtorek 11:00—18:00
środa 11:00—18:00
czwartek 12:00—20:00
piątek 12:00—20:00
sobota 10:00—19:00
niedziela 11:00—18:00
W czwartki wstęp wolny.
W pozostałe dni wstęp 10 zł (bilet normalny), 5 zł (bilet ulgowy) albo 1 zł (dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 lat).
Bezpieczeństwo naszych gości i pracowników jest dla nas bardzo ważne. Aby je zapewnić, potrzebujemy jednak zaangażowania naszych widzów. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
- Po wejściu do Zamku Ujazdowskiego zdezynfekuj ręce.
- Noszenie maseczek zakrywających usta i nos jest obowiązkowe.
- Zwiedzanie wystawy jest możliwe przy zachowywaniu 1,5 m odstępu od innych osób.
____________________________________________
The aim of the exhibition „...Go” at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is to demonstrate the creative dialogue between the works of Jacek Adamas – the author of art installations and initiator of participatory actions in the public space – and the poetry of Zbigniew Herbert. Adamas literally brings the words of the poet to light, addressing their relevance in the current social context and in relation to individual responses to Herbert’s work. Adamas critically assesses the reception of the poet’s heritage, which is very often reduced to empty slogans resonating in the ears of every Pole. Most of these slogans are accepted without reflection and lack influence on the surrounding reality.
The arrangement of the exhibition is based on the reversal of the hitherto characteristic ways of displaying Adamas’ work. Typically presented on the streets of Polish cities, the artworks will be presented in gallery spaces in a manner resembling theatrical decorations. The ways in which visitors can move through the exhibition and the resulting narrative of the show reflect the intellectual effort necessary to absorb "The Envoy of Mr. Cogito."
Adamas is one of the most important Polish critical artists. In 1993, he received a diploma in the studio of prof. Grzegorz Kowalski at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Faculty of Sculpture). Adamas mainly creates public space installations that relate to the current socio-political context. In 2020, he received the annual Award of the Minister of Culture, National Heritage and Sport of the Republic of Poland.
Curator
Marcel Skierski
Coordinators
Marta Grytczuk
Anna Dąbrowa
More information: https://u-jazdowski.pl/en/programme/exhibitions/jacek-adamas
The exhibition has been financed by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport of the Republic of Poland.
Media partners
Aktivist, Dwumiesięcznik Arcana, Do rzeczy, Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, Cytaty.pl
Exhibition opens on 11 June 2021 (Friday) at 19:00 and will be on view till 22:00. On the day of the opening the admission is free.
Exhibition will be on view through 26 September 2021:
Tuesday 11:00—18:00
Wednesday 11:00—18:00
Thursday 12:00—20:00
Friday 12:00—20:00
Saturday 10:00—19:00
Sunday 11:00—18:00
Admission is free on Thursdays.
On other days admission fee is 10 PLN (regular ticket), 5 PLN (reduced) or 1 PLN (for children and students up to 26 years old).
Safety of our visitors and employees is of utmost importance to us. However, in order to ensure it, we need your collaboration.
- After entering the Ujazdowski Castle please disinfect your hands using the available disinfectant liquid.
- Make sure to cover your nose and mouth while at the Ujazdowski Castle. Wearing a face mask is obligatory.
- Keep a safe distance of at least 1.5 metres from other people.

Event Venue & Nearby Stays

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: