I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Mon Oct 10 2022 at 09:30 am to 03:00 pm

Novotel Warszawa Airport | Warsaw

Polskie Centrum Edukacji
Publisher/HostPolskie Centrum Edukacji
I OG\u00d3LNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DYREKTOR\u00d3W SZK\u00d3\u0141 I PLAC\u00d3WEK O\u015aWIATOWYCH
Advertisement
„BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI - WYZWANIA I ZAGROŻENIA”
PROGRAM :
=> Cyberzagrożenia – diagnoza problemu
=> Szkoła w obliczu cyberwyzwań – aspekty praktyczne
=> Zapobieganie zagrożeniom wyzwaniem nowoczesnej szkoły. Edukacja o bezpieczeństwie informatycznym i rozwiązania informatyczne zabezpieczające szkoły
=> Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi
=> Dziecko w cyberprzestrzeni - działania edukacyjno-profilaktyczne
=> Idea i efekty profilaktyki rówieśniczej Peer Support
=> Gry komputerowe, dobre i złe strony
=> Psychologiczne skutki cyberprzemocy
=> Zadania szkoły w aspekcie kryzysu migracyjnego

PROWADZĄCY :
dr Kornela Oblińska
inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości
Prof. PK dr hab. Marek Górka
dr Agnieszka Wrońska
NASK PIB
mgr Zbigniew Bartosiak
podinsp. w st. spocz. Zajmował się profilaktyką wśród nieletnich, przez wiele lat zaangażowany w pracę z młodzieżą w ramach programu Komendy Głównej Policji - Profilaktyka a TY.
ppłk mgr Danuta Augustyniak
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Niedźwiedzka
pedagog, nauczyciel informatyki szkoleniowiec IT wychowawca 25 lat stażu
Anna Wajda
pedagog szkolna, specjalista terapii uzaleznień
TERMIN: 10 października 2022 r.
MIEJSCE: Warszawa, Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1
CENA: 420 zł (netto)
ZAPEWNIAMY: udział, materiały, przerwy kawowe
ZGŁOSZENIA:
poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej
e-mailem : [email protected]
Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM
KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.
32 1160 2202 0000 0000 2731 7659
na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia
WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI
Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.
Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.
DODATKOWE INFORMACJE :
Rejestracja uczestników od godz. 09:30
Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10:00
Zakończenie Konferencji o godz. 15:00
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Novotel Warszawa Airport, UL. 1 Sierpnia 1,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Discover more events by tags:

Business in WarsawConferences in Warsaw

Sharing is Caring: