HORSEBACK RIDING WITH SHL (JUNE 2022)

Sun Jun 19 2022 at 02:15 pm to 08:00 pm

Vietgangz Horse Club | Ho Chi Minh City

M.Events
Publisher/HostM.Events
HORSEBACK RIDING WITH SHL (JUNE 2022)
Advertisement
HORSEBACK RIDING WITH SHL (JUNE) ? ?? TRẢI NGHIỆM CƯỠI NGỰA CÙNG SHL THÁNG 6
Host: HANG MOON
Sunday 19 June:
? P1: 2:30pm-5:30pm (experience horseback riding)
? P2: 5:30pm-7:30pm (BBQ party)
Vì nhiều bạn quan tâm môn thể thao đang hot hiện nay: CƯỠI NGỰA ?? nên SHL tổ chức mỗi tháng để mọi người trải nghiệm cùng nhau. Cuối tuần cùng tham quan nông trại ngựa, tìm hiểu đời sống ngựa, thử làm quen và đi dạo trên lưng ngựa thì rất thú vị nè.
Enjoy the weekend with Saigon Healthy Lifestyle to discover an extremely interesting new sport: Horseback Riding.
Because many people are interested in this new sport, SHL will organize it every month for everyone to have experience together. At the weekend, visit a horse farm, learn about horse life, try to get acquainted and go for a walk on horseback.
—-
P1/ SIGHTSEEING TICKET/ Vé Tham quan:
? 66k/child (trẻ em) & 99k/adult (người lớn)
? A guide to getting acquainted with horses./ Hướng dẫn làm quen với ngựa.
? Feed the horses with straw and free tea and water for visitors./ Cho ngựa ăn rơm và miễn phí trà nước cho khách tham quan.
P2/ EXPERIENCE TICKET/ Vé trải nghiệm:
? 490k/ 45 minutes (children/ adults)
? Get acquainted and take the horse for a walk/ Làm quen và dắt ngựa đi dạo.
? Learn to ride a horse with a professional coach./ Học cưỡi ngựa với huấn luyện viên chuyên nghiệp.
P3/ BBQ: 200k/pax (add more if extra then, excluded drink only tea)
☀️ Only 16 Tickets: 12 Experience Tickets (45 mins experiences learning for 4 people same level/time) & 4 Sight-seeing Tickets
Chỉ 16 vé: 12 Vé trải nghiệm (4 người cùng level vào trải nghiệm 1 lần 45 phút) & 4 Vé tham quan.
—-
Tranfer info with content: YOURNAME-P1&P2
Momo/Phone: 0989607699
Name: Đoàn Thanh Hằng
Or
Vietcombank branch Tan Dinh
- Account number: Đoàn Thanh Hằng
- Name account: 0371000431379
***LUCKY DRAW:
??? When participating in Horse Riding registration, you will receive lucky gifts from sponsors./ Khi tham gia đăng ký cưỡi ngựa, các bạn sẽ được nhận quà may mắn từ các nhà trợ:
? PRIZE 1: 1 Voucher worth 500k for Professional Equestrian Course./ 1 Voucher trị giá 500k cho khóa học Cưỡi ngựa chuyên nghiệp của Vietgangz Hourse Club.
? PRIZE 2: 1 Voucher discount 100% Eyelash Extensions at Wings Lashes./ 1 Voucher giảm giá 100% nối mi tại Wings Lashes.
? PRIZE 3: 1 Voucher Combo Sauna & Fruit Bath at Hoa Bang Lang Spa worth 250k./ 1 Voucher Combo Sauna & Tắm dưỡng trái cây tại Hoa Bằng Lăng Spa trị giá 250k.
***Meeting up at Van Thanh village/ Khu Du lịch Văn Thánh (Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh).
Plz come on time at 2:30pm and go together.
Contact host Moon: 0989607699.
Viet Gangz Horse Club:
58 Tam Đa - Long Truong Ward- Thủ Duc city
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Vietgangz Horse Club, ,Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: