Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group 2022

Sat May 14 2022 at 11:00 pm to Sun May 15 2022 at 03:00 am

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City Night Run
Publisher/HostHo Chi Minh City Night Run
Ho Chi Minh City Night Run Thang Loi Group 2022
Advertisement
HO CHI MINH CITY NIGHT RUN - Giải chạy đêm ĐẦU TIÊN của Thành phố Hồ Chí Minh.

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

Sharing is Caring: