[HN]TOGETHER - Happy Bangtanie’s 8th anniversary

Sun Sep 26 2021 at 10:00 am to 03:00 pm UTC+07:00

Chingu Coffee - 친구 커피 | Hanoi

Qu\u1ea3 Qu\u00fdt c\u1ee7a Min Yoongi
Publisher/HostQuả Quýt của Min Yoongi
[HN]TOGETHER - Happy Bangtanie\u2019s 8th anniversary ??] ???????? – ????? ?????????’? ??? ???????????.
?Thời gian: Ngày 06/06/2021, từ 10h đến 15h
?Địa điểm: Chingu Coffee 친구 커피 – 12 Nguyễn Thị Định – Phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.
Hẹn gặp mọi người tại event nha
?????? ?? ??? ?? ?? ??????, ???????? ?? ??? ?? ?? ????!!!?

Event Venue & Nearby Stays

Chingu Coffee - 친구 커피, 12 Nguyễn Thị Định - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Before Midnight" (Tr\u01b0\u1edbc L\u00fac N\u1eeda \u0110\u00eam), 2013
Sat Sep 25 2021 at 06:45 pm Điện Ảnh: "Before Midnight" (Trước Lúc Nửa Đêm), 2013

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Gi\u00e1ng Sinh N\u0103m \u1ea4y" (Last Christmas), 2019
Sat Sep 25 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Giáng Sinh Năm Ấy" (Last Christmas), 2019

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "LOVING VINCENT", Oscar L\u1ea7n Th\u1ee9 89 (2017)
Sat Sep 25 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "LOVING VINCENT", Oscar Lần Thứ 89 (2017)

Vincent Le Café

[FREECUP HN] Je t'aime - T\u00f4i Y\u00eau Em, JK
Sun Sep 26 2021 at 10:30 am [FREECUP HN] Je t'aime - Tôi Yêu Em, JK

BigC Thăng Long Hà Nội

Forget me not - My love KuanLin
Sun Sep 26 2021 at 01:00 pm Forget me not - My love KuanLin

Chago Tea & Caf'e 126 Nguyễn Chí Thanh

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Love Actually" (T\u00ecnh Y\u00eau \u0110\u00edch Th\u1ef1c), 2003
Mon Sep 27 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Love Actually" (Tình Yêu Đích Thực), 2003

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Kh\u00f4ng Gia \u0110\u00ecnh" (R\u00e9mi Sans Famille), 2018
Tue Sep 28 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "Không Gia Đình" (Rémi Sans Famille), 2018

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "MIDNIGHT IN PARIS" (N\u1eecA \u0110\u00caM \u1ede PARIS), Oscar 2012
Tue Sep 28 2021 at 08:30 pm Điện Ảnh: "MIDNIGHT IN PARIS" (NỬA ĐÊM Ở PARIS), Oscar 2012

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events