Hitomebore - FREE GIFT FOR MARKJAE IN HCM

Sun Jul 25 2021 at 10:30 am to 03:00 pm UTC+07:00

TADA Trà trái cây, cà phê & Detox | Ho Chi Minh City

2 bạn bé này đều là OTP của mình. Mark là bias và YoungJae là bias wrecker ❤
Set gift normal:
- 1 pin button
- 1 photo strip
- 3 card
- 1 poster A5
- 2 hình xăm dán ( XCIII , Ars version )
- 1 kẹp tóc
Special gift:
- coming soo

Event Venue & Nearby Stays

TADA Trà trái cây, cà phê & Detox, 117 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

The SERIES Season 5, Ep.4 Dance Workshop
Sat Jul 24 2021 at 01:00 pm The SERIES Season 5, Ep.4 Dance Workshop

Soul Live Project Complex - SLPC

Sh#ts & Giggles Roast Battle
Sat Jul 24 2021 at 09:00 pm Sh#ts & Giggles Roast Battle

Màu Food & Beer

|TAEKOOK| TU ES LA LUMIERE DE MA VIE
Sun Jul 25 2021 at 10:00 am |TAEKOOK| TU ES LA LUMIERE DE MA VIE

Aptea - Nguyễn Thị Minh Khai

Little Lion - always in our hearts
Sun Jul 25 2021 at 02:00 pm Little Lion - always in our hearts

Thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn

1st Saigon Latin Cup
Sun Jul 25 2021 at 05:00 pm 1st Saigon Latin Cup

Hard Rock Cafe Ho Chi Minh City

[Summer IEQ] - Tr\u00ed tu\u1ec7 song h\u00e0nh h\u1ea1nh ph\u00fac
Mon Jul 26 2021 at 07:30 am [Summer IEQ] - Trí tuệ song hành hạnh phúc

Superbrain Quận 2 Nguyễn Duy Trinh

[Summer IEQ] - Tr\u00ed tu\u1ec7 song h\u00e0nh h\u1ea1nh ph\u00fac
Mon Jul 26 2021 at 07:30 am [Summer IEQ] - Trí tuệ song hành hạnh phúc

Superbrain Quận 12

[Summer IEQ] - Tr\u00ed tu\u1ec7 song h\u00e0nh h\u1ea1nh ph\u00fac
Mon Jul 26 2021 at 07:30 am [Summer IEQ] - Trí tuệ song hành hạnh phúc

Superbrain Quận 3

TRI\u1ec2N L\u00c3M PROPAK VI\u1ec6T NAM 2021 - SECC
Wed Jul 28 2021 at 09:00 am TRIỂN LÃM PROPAK VIỆT NAM 2021 - SECC

SECC

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events