HCMC Digital Marketing Meetup

Fri Dec 10 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City

HCMC Digital Marketing Meetup
Publisher/HostHCMC Digital Marketing Meetup
HCMC Digital Marketing Meetup [POSTPONED UNTIL FURTHER NOTICE]
[English below]
Vừa phát triển mạng lưới tiếp thị kỹ thuật số của bạn trong lúc thưởng thức có rút thăm may mắn xuyên đêm. Chương trình bắt đầu từ 18:00 chiều thứ Sáu ngày of 10 tháng 12!
Bạn sẽ rất nên tham gia sự kiện này nếu bạn đang làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào dưới đây:
• Xây dựng thương hiệu và định vị
• Tiếp thị nội dung
• Trải nghiệm khách hàng
• Phân tích dữ liệu
• Tiếp thị thương mại điện tử
• Thư điện tử quảng cáo
• Phát triển front-end
• Thiết kế đồ họa
• Truyền thông
• Nghiên cứu thị trường
• Tự động hóa tiếp thị
• Truyền thông trả phí
• Hình ảnh và video
• Quan hệ công chúng
• Tiếp thị tìm kiếm
• SEO
• Truyền thông xã hội
• Thiết kế UI & UX
• Thiết kế web
Hãy tham gia cùng chúng tôi! Bạn sẽ có một đêm kết nối mối quan hệ cùng! ?
----------
Expand your digital marketing network in HCMC while enjoying lucky draws all night long on Friday, December 10th starting at 6:00 PM!
You should join this event if you work in any of the following areas:
• Branding & positioning
• Content marketing
• Customer experience
• Data & analytics
• Ecommerce marketing
• Email marketing
• Front-end development
• Graphic design
• Media
• Market research
• Marketing automation
• Paid media
• Photo & video
• Public Relations (PR)
• Search marketing
• SEO
• Social media
• UI & UX design
• Web design
Join us for a night of connections you won't forget ?

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

USD 0

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Traders Fair Ho Chi Minh City 2021
Sat Dec 11 2021 at 03:00 pm Traders Fair Ho Chi Minh City 2021

Windsor Plaza Hotel

stay with JOME - 1st Freegift Event
Sun Dec 12 2021 at 11:00 am stay with JOME - 1st Freegift Event

EVER SWEET 享甜

Little Lion - always in our hearts
Sun Dec 12 2021 at 02:00 pm Little Lion - always in our hearts

Thành phố Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum With User Experience
Sat Dec 18 2021 at 09:00 am Khoá Học Professional Scrum With User Experience

Ho Chi Minh City

Dear My Alien - Happy Taehyung's day
Sun Dec 19 2021 at 10:30 am Dear My Alien - Happy Taehyung's day

Ho Chi Minh City, Vietnam

redamancy- Maknaeline Bangtan
Sun Dec 19 2021 at 11:00 am redamancy- Maknaeline Bangtan

Heekcaa Nguyễn Tri Phương

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events