Half.Half [15th May 2021]

Sat Jun 19 2021 at 09:30 pm UTC+07:00

THE WAREHOUSE | Hanoi

Publisher/HostHalf.Half
[English below]
" Sharing is caring "
Thông điệp mà Half.Half luôn hướng tới nằm ẩn bên trong những giai điệu âm nhạc , artworks ... mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người .
Có thể bạn không biết Techno, House, Disco ... thứ âm nhạc mà chúng tôi chơi ,nhưng bạn không thể từ chối những năng lượng tốt mà chúng tôi luôn tích cực mang lại qua từng số Half.Half .
Nơi [Half] bạn có thể cười, nói , nhảy nhót, ăn mặc , trang điểm, bộc lộ giới tính thật ... những gì mà ở nơi khác [Half] bạn phải cố gắng che đậy ít nhiều.
1 Nửa của cuộc vui không hẳn vui . Nhưng 1 nửa đặt cạnh 1 nửa , thì đó chính là sự viên mãn .
Line up sẽ được update sớm
———————————————————————————
“Sharing is caring”
The underneath messege from the melody, or artworks... is what Half.Half wants to share to all of you. You may not distinguish the music we play is Techno, House or Disco, but you could never refuse the positive energy that we have brought in each episode.
Where your [Half] can freely laughing, talking, dressing, make-up, coming out your real gender... that in “whereas” [Half] you would have to hide yourselves.
Half of the jolliness is not really a jolliness . But a Half plus another Half, it is fulfilled.
Line up
Tok (Studio Adventure,Birdcage,Hanoi)
Min8 (TWH,Half.Half,Hanoi)
TBA
?Date: 15.05.21
? Time: 21:30 - till late
?Location: 169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
? Ticket : 150k incl. 1 ⚽️ or 1 drink

Event Venue & Nearby Stays

THE WAREHOUSE, 169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam 100000, Hanoi, Vietnam

Discover more events by tags:

Parties in HanoiEntertainment in Hanoi

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Before Sunset" (Tr\u01b0\u1edbc L\u00fac Ho\u00e0ng H\u00f4n), 2004
Sat Jun 19 2021 at 08:45 pm Điện Ảnh: "Before Sunset" (Trước Lúc Hoàng Hôn), 2004

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "BEFORE SUNSET" (TR\u01af\u1edaC L\u00daC HO\u00c0NG H\u00d4N), 2004
Sat Jun 19 2021 at 08:45 pm Điện Ảnh: "BEFORE SUNSET" (TRƯỚC LÚC HOÀNG HÔN), 2004

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "BEFORE SUNSET" (TR\u01af\u1edaC L\u00daC HO\u00c0NG H\u00d4N), 2004
Sat Jun 19 2021 at 08:45 pm Điện Ảnh: "BEFORE SUNSET" (TRƯỚC LÚC HOÀNG HÔN), 2004

Vincent Le Café

Wet Wars \/\/ Drag Competition
Sat Jun 19 2021 at 09:00 pm Wet Wars // Drag Competition

Bia Tây Ta

Summer Camp - Intensive STEM Camp
Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Summer Camp - Intensive STEM Camp

Gác Thiền

Summer Camp - Debate Camp "Knock Out"
Mon Jun 21 2021 at 07:00 am Summer Camp - Debate Camp "Knock Out"

Gác Thiền

\u0110\u1ecdc v\u1ecb c\u1ed5 phi\u1ebfu chuy\u00ean s\u00e2u K52
Mon Jun 21 2021 at 07:00 pm Đọc vị cổ phiếu chuyên sâu K52

AzFin Việt Nam

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Kh\u00f4ng Ng\u1ee7 \u1edf Seattle" (Sleepless in Seattle), 1993
Tue Jun 22 2021 at 06:30 pm Điện Ảnh: "Không Ngủ ở Seattle" (Sleepless in Seattle), 1993

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events