Haechan (n): fue un flechazo.

Sat Jun 19 2021 at 01:00 pm to 04:00 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Publisher/HostDẫn Chún Đi Ăn Hadilao

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Open Air Cinema Club: K*ll Bill Vol 2
Fri Jun 18 2021 at 06:30 pm Open Air Cinema Club: K*ll Bill Vol 2

The Hive Villa Saigon

H\u1ed9i th\u1ea3o Khoa h\u1ecdc ESR2021_HUTECH
Sat Jun 19 2021 at 07:30 am Hội thảo Khoa học ESR2021_HUTECH

HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM

Kh\u00f3a h\u1ecdc Asbuy STEAM 07
Sat Jun 19 2021 at 08:00 am Khóa học Asbuy STEAM 07

Nhà Thiếu Nhi Quận 10

Learning Organisation & Agile Learning and Development Strategy
Sat Jun 19 2021 at 08:00 am Learning Organisation & Agile Learning and Development Strategy

Cà phê thứ Bảy Trẻ

Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Scrum Master (PSM) - th\u00e1ng 6 2021
Sat Jun 19 2021 at 09:00 am Khoá Học Professional Scrum Master (PSM) - tháng 6 2021

Ho Chi Minh City, Vietnam

An afternoon with Art & Flowers
Sat Jun 19 2021 at 03:00 pm An afternoon with Art & Flowers

Botanic Lane

4 HANDS DINNER - OLIVIER GENIQUE X SAKAL PHOEUNG
Sat Jun 19 2021 at 06:00 pm 4 HANDS DINNER - OLIVIER GENIQUE X SAKAL PHOEUNG

Le Corto

The Headliner Show: Niall Mackay
Sat Jun 19 2021 at 07:30 pm The Headliner Show: Niall Mackay

1920 Prohibition Bar

click click x Vibe Mechanics
Sun Jun 20 2021 at 03:00 am click click x Vibe Mechanics

Chill Deck

B\u00ed t\u00edch Th\u00e1nh Th\u1ec3 - 2021
Sun Jun 20 2021 at 07:30 am Bí tích Thánh Thể - 2021

Nhà Thờ Tân Châu

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events