Hội thảo trực tuyến "Domain, Hosting, Website - Kiểm soát tốt công cụ chuyển đổi số"

Sat Nov 27 2021 at 08:30 am

Trường Đại học Tài chính - Marketing | Ho Chi Minh City

H\u1ed9i th\u1ea3o tr\u1ef1c tuy\u1ebfn "Domain, Hosting, Website - Ki\u1ec3m so\u00e1t t\u1ed1t c\u00f4ng c\u1ee5 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i s\u1ed1"
Advertisement
Chương trình được phối hợp tổ chức giữa Công ty TNHH P.A Việt Nam và Trung tâm Tuyển sinh & Quan hệ doanh nghiệp (Trường Đại học Tài chính - Marketing), với mục đích:
- Chia sẻ cho sinh viên các nội dung về giải pháp công nghệ thông tin, ứng dụng và kiểm soát công cụ chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, marketing; xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet; phương pháp học tập và làm việc online trong tình hình xã hội hiện tại và tương lai.
- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận, tìm hiểu thực tế về hoạt động kinh doanh dịch vụ, công tác truyền thông về sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm cơ hội thực tập ứng với thời đại chuyển đổi số và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Trường Đại học Tài chính - Marketing, 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: