HỘI THẢO KHQG "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam"

Tue Nov 15 2022 at 08:00 am

Trường Đại học Thương mại | Hanoi

Khoa HTTT Kinh t\u1ebf v\u00e0 TM\u0110T
Publisher/HostKhoa HTTT Kinh tế và TMĐT
H\u1ed8I TH\u1ea2O KHQG "Gi\u1ea3i ph\u00e1p ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf s\u1ed1 v\u00e0 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed b\u1ec1n v\u1eefng cho Vi\u1ec7t Nam"
Advertisement
HỘI THẢO Khoa học Quốc gia 2022 "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam"
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: