HỘI THẢO VỀ SẢN PHẨM AESTHEFILL

Sat Jun 26 2021 at 06:00 pm UTC+07:00

Hoàn Kiếm | Hanoi

Publisher/HostAestheFill Vietnam
HỘI THẢO VỀ SẢN PHẨM AESTHEFILL
Thời gian: Thứ Bảy 17: 00-21: 00 ngày 26 tháng 6 năm 2021
Địa điểm: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giảng viên: Bác sĩ TẠ MINH ĐỨC
Nội dung hội thảo:
1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm AestheFill
2. Hướng dẫn vận hành tại hiện trường
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ms Oanh
E-mail: [email protected]
Tel:0907238984

Event Venue & Nearby Stays

Hoàn Kiếm, 222 Hàng Bông, Hanoi, Vietnam +84, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Atonement" (Chu\u1ed9c L\u1ea1i L\u1ed7i L\u1ea7m), Oscar 2008
Sat Jun 26 2021 at 02:30 pm Điện Ảnh: "Atonement" (Chuộc Lại Lỗi Lầm), Oscar 2008

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "MIDNIGHT IN PARIS", Oscar 2012
Sat Jun 26 2021 at 06:30 pm Điện Ảnh: "MIDNIGHT IN PARIS", Oscar 2012

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "MIDNIGHT IN PARIS" (N\u1eecA \u0110\u00caM \u1ede PARIS), Oscar 2012
Sat Jun 26 2021 at 06:30 pm Điện Ảnh: "MIDNIGHT IN PARIS" (NỬA ĐÊM Ở PARIS), Oscar 2012

Vincent Le Café

Phim Oscar 2012: "MIDNIGHT IN PARIS" (N\u1eecA \u0110\u00caM \u1ede PARIS)
Sat Jun 26 2021 at 06:30 pm Phim Oscar 2012: "MIDNIGHT IN PARIS" (NỬA ĐÊM Ở PARIS)

Vincent Le Café

Phim Oscar 2012: "MIDNIGHT IN PARIS"
Sat Jun 26 2021 at 06:30 pm Phim Oscar 2012: "MIDNIGHT IN PARIS"

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "Before Midnight" (Tr\u01b0\u1edbc L\u00fac N\u1eeda \u0110\u00eam), 2013
Sat Jun 26 2021 at 06:45 pm Điện Ảnh: "Before Midnight" (Trước Lúc Nửa Đêm), 2013

Vincent Le Café

\u0110i\u1ec7n \u1ea2nh: "BEFORE MIDNIGHT" (TR\u01af\u1edaC L\u00daC N\u1eecA \u0110\u00caM), 2013
Sat Jun 26 2021 at 06:45 pm Điện Ảnh: "BEFORE MIDNIGHT" (TRƯỚC LÚC NỬA ĐÊM), 2013

Vincent Le Café

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events