HỘI THẢO KHQG "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam"

Tue Nov 15 2022 at 08:00 am UTC+07:00

Trường Đại học Thương mại | Hanoi

Khoa HTTT Kinh t\u1ebf v\u00e0 TM\u0110T
Publisher/HostKhoa HTTT Kinh tế và TMĐT
H\u1ed8I TH\u1ea2O KHQG "Gi\u1ea3i ph\u00e1p ph\u00e1t tri\u1ec3n kinh t\u1ebf s\u1ed1 v\u00e0 th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed b\u1ec1n v\u1eefng cho Vi\u1ec7t Nam"
Advertisement
HỘI THẢO Khoa học Quốc gia 2022 "Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam"
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Hanoi

Hanoi Speakers: 279th Public Meeting
Wed Nov 16 2022 at 06:45 pm Hanoi Speakers: 279th Public Meeting

The Learning Hub

H\u1eccP M\u1eb6T OFF TEAM GIAO L\u01afU T\u1ea0I H\u00c0 N\u1ed8I
Sun Nov 20 2022 at 08:00 am HỌP MẶT OFF TEAM GIAO LƯU TẠI HÀ NỘI

Hanoi, Vietnam

Ethereal for Kim Junseo
Sun Nov 20 2022 at 02:00 pm Ethereal for Kim Junseo

Hanoi, Vietnam

APFITA 2022
Thu Nov 24 2022 at 08:00 am APFITA 2022

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hanoi Photo Exhibition
Thu Nov 24 2022 at 05:00 pm Hanoi Photo Exhibition

Matca

Hanoi is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Hanoi Events