GRANICE | Kobiety w kryzysach migracyjnych

Thu Jan 20 2022 at 06:00 pm

Dom Spotkań z Historią | Warsaw

Dom Spotka\u0144 z Histori\u0105
Publisher/HostDom Spotkań z Historią
GRANICE | Kobiety w kryzysach migracyjnych
Advertisement
Już 20 stycznia zapraszamy na trzecie spotkanie z cyklu „Granice” – poświęcone roli kobiet w czasie kryzysów migracyjnych. Ich obecność w małych grupach społecznych jest niezmiernie istotnym czynnikiem w organizacji systemów przeciwdziałania kryzysom, nawiązywaniu kontaktów ze społecznościami oraz budowaniu mechanizmów wsparcia dla osób narażonych na manipulacje i oszustwa.
W rozmowie o roli kobiet zarówno w grupach społecznych, jak i o ich obecności w strukturach bezpieczeństwa – wezmą udział dr hab. Aleksandra Gasztold oraz Katarzyna Krakowska. Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
❗️ Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.
?????????́ ??̨??̨:
?????????? ????????— doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad terroryzmem oraz wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych. Była stypendystka Uniwersytetu w Konstancji, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Indiana w Bloomington czy Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jest ekspertką społeczną Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (OAP UW) oraz członkinią Komitetu Sterującego Women in International Security Poland (WIIS Poland).
????????? ????????? — magistra socjologii, badaczka i nauczycielka akademicka. Jest asystentką w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Zajmuje się przede wszystkim kobiecymi doświadczeniami migracyjnymi oraz sytuacją Ukrainek i Ukraińców w Polsce.
????????? ?????????? ??????? ???????? — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
??????? ?? ???? ???????́, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony jest kwestii uchodźstwa i migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys migracyjny i humanitarny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań będziemy analizować problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.
???????: Ola Sadownik
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Dom Spotkań z Historią, Karowa 20, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: