Giao hữu Sân 7

Wed Oct 20 2021 at 06:00 pm to 07:30 pm

Tan Phu, Vietnam | Ho Chi Minh City

\u0110A NHIM FC
Publisher/HostĐA NHIM FC
Giao h\u1eefu S\u00e2n 7
Advertisement
? ??̣?? ???? ??̛̃? ?7
?? ĐA NHIM FC ? ?? YOGA HƯƠNG TRE FC
⏰ Bóng lăn: 18H - 19H30 | Thứ Tư 20-10
?️ Sân bóng đá Sport Plus - quận Tân Phú, TP.HCM
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Tan Phu, Vietnam, Quận Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring: