GENERALFORSAMLING I KONCERTKIRKEN 2022

Mon May 30 2022 at 05:00 pm to 08:00 pm

KoncertKirken | Copenhagen

KoncertKirken
Publisher/HostKoncertKirken
GENERALFORSAMLING I KONCERTKIRKEN 2022
Advertisement

Kære alle andelshavere,
Med henvisning til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær GENERALFORSAMLING
MANDAG D. 30 MAJ 2022 kl. 17.00
Dagsorden for Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent.
2. Rapport for det forgangne år fra daglig leder.
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Bo Holten, Else Torp, Kirsten Monrad Jensen, Martin Malmgreen samt op til 5 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Vi beder dem som påtænker at stille op til bestyrelsesvalget at sende en kort præsentation af sig selv, inkl billede, senest 2 uger før generalforsamlingen.
Alle kandidater vil blive præsenteret på hjemmesiden senest en uge inden GF.
Afstemning
Hver andelshaver har een stemme, uanset hvor mange andele man har.
Hver andelshaver kan stemme på én anden andelshavers vegne vha en fuldmagt.
Forslag
Forslag skal være indkommet til bestyrelsen senest 3 uger før GF, se vedtægternes § 7. Frist for indsendelse af forslag er derfor d. 9 maj kl 17.00.
Tidsplan
16.00 Kaffe og kage i kirken
17.00 Generalforsamling
19.00 Åben bar & Fællesspisning
Fællesspisning
Hvis du ønsker spise med efter GF bedes du tilmelde dig senest den 26 maj på email: [email protected]

Vi glæder os til at se Jer!
Mange hilsner
Bestyrelsen
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

KoncertKirken, Blågårds Plads 6A, Copenhagen, Denmark

Sharing is Caring: