GAMING VIETNAM - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ GAME & TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

Wed Jun 16 2021 at 10:00 am to Fri Jun 18 2021 at 05:30 pm UTC+07:00

Ho Chi Minh City, Vietnam | Ho Chi Minh City

Publisher/HostADPEX JSC
Triển lãm GAMING VIETNAM 2021
Triển lãm GAMING VIETNAM 2021 sẽ được ra mắt với mô hình HYBRID vào tháng 6 năm nay. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nền tảng triển lãm ảo và triển lãm thực tế diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài gòn (SECC), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Triển lãm hướng tới mục tiêu tạo tiền đề thúc đẩy các quan hệ hợp tác trong việc triển khai các dự án về ngành Game, xây dựng và phát triển các nền tảng phù hợp với đặc thù của Việt Nam; an toàn và thông minh trong CMCN 4.0.

Event Venue & Nearby Stays

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tickets

USD 0

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

English Free Talk Club
Tue Jun 15 2021 at 07:00 pm English Free Talk Club

ME Cafe - Nguyen Hue

The Emotions of the Body - Dance Movement Meditation
Tue Jun 15 2021 at 07:15 pm The Emotions of the Body - Dance Movement Meditation

Mandala Wellness

Ng\u00e0y h\u1ed9i hi\u1ebfn m\u00e1u t\u00ecnh nguy\u1ec7n
Wed Jun 16 2021 at 07:00 am Ngày hội hiến máu tình nguyện

Nhà Thiếu nhi Quận 10

Tri\u1ec3n l\u00e3m v\u00e0 H\u1ed9i ngh\u1ecb Qu\u1ed1c t\u1ebf ng\u00e0nh Cao Su v\u00e0 S\u1ea3n xu\u1ea5t s\u0103m l\u1ed1p
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm và Hội nghị Quốc tế ngành Cao Su và Sản xuất săm lốp

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Tri\u1ec3n l\u00e3m & H\u1ed9i th\u1ea3o Qu\u1ed1c t\u1ebf ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p S\u01a1n ph\u1ee7 v\u00e0 M\u1ef1c in
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm & Hội thảo Quốc tế ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Tri\u1ec3n l\u00e3m v\u00e0 h\u1ed9i ngh\u1ecb qu\u1ed1c t\u1ebf v\u1ec1 c\u00f4ng nghi\u1ec7p gi\u1ea5y v\u00e0 b\u1ed9t gi\u1ea5y
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

[POSTPONE UNTIL FURTHER NOTICE] Sunset Dojo: Muay Thai with RAM
Wed Jun 16 2021 at 05:30 pm [POSTPONE UNTIL FURTHER NOTICE] Sunset Dojo: Muay Thai with RAM

The Hive Thao Dien

Khai gi\u1ea3ng "Gi\u00e1m \u0110\u1ed1c Kinh Doanh Chuy\u00ean Nghi\u1ec7p" Kh\u00f3a 24
Wed Jun 16 2021 at 06:00 pm Khai giảng "Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp" Khóa 24

Khóa Học Giám Đốc - Trường Doanh Nhân PTI

Khai gi\u1ea3ng "Gi\u00e1m \u0110\u1ed1c Kinh Doanh Chuy\u00ean Nghi\u1ec7p" Kh\u00f3a 24
Wed Jun 16 2021 at 06:00 pm Khai giảng "Giám Đốc Kinh Doanh Chuyên Nghiệp" Khóa 24

Khóa Học Giám Đốc - Tổ Chức Giáo Dục Đào Tạo PTI

H2H Charity Quiz #2
Wed Jun 16 2021 at 08:00 pm H2H Charity Quiz #2

Dtwo-sportspub

Vietnamese 101 at the Hive: Food Edition
Thu Jun 17 2021 at 06:00 pm Vietnamese 101 at the Hive: Food Edition

The Hive District 1

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events