Gặp Chủ tịch Cafe Trung Nguyên

Sun Dec 05 2021 at 09:00 am UTC+07:00

Bến Thành | Ho Chi Minh City

EcoNix
Publisher/HostEcoNix
G\u1eb7p Ch\u1ee7 t\u1ecbch Cafe Trung Nguy\u00ean Gặp trình bày ideal về làm lứa mẫu giáo và tiểu học theo chỉ tiêu cảm quan để tạo trí tuệ và nhận thức cho lứa trẻ!

Event Venue & Nearby Stays

Bến Thành, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Kho\u00e1 H\u1ecdc Professional Agile Leadership (PAL) Essentials
Sat Dec 04 2021 at 09:00 am Khoá Học Professional Agile Leadership (PAL) Essentials

Ho Chi Minh City

I'm the one I should love - Event for Kim Seokjin
Sat Dec 04 2021 at 11:00 am I'm the one I should love - Event for Kim Seokjin

Heekcaa Nguyễn Tri Phương

Ma ch\u00e9rie, je t\u2019aime [Event for NoMin]
Sat Dec 04 2021 at 11:00 am Ma chérie, je t’aime [Event for NoMin]

Koo Kaffe

MY FAIRY - HAPPY TAEGI DAY
Sun Dec 05 2021 at 12:00 pm MY FAIRY - HAPPY TAEGI DAY

Quận 3

MINI G.A - BROMANCE 99 - NINE\u9ad8\u537f\u5c18 & AK\u5218\u5f70
Sun Dec 05 2021 at 01:30 pm MINI G.A - BROMANCE 99 - NINE高卿尘 & AK刘彰

Việt Nam

UEH CINEBOX - Christmas 2021
Tue Dec 07 2021 at 06:00 pm UEH CINEBOX - Christmas 2021

Green University of Economics Ho Chi Minh City (Nguyen Van Linh Facility)

Vietnam Real Estate Symposium 2021 \u2013 What\u2019s Next
Thu Dec 09 2021 at 02:00 pm Vietnam Real Estate Symposium 2021 – What’s Next

Park Hyatt Saigon

HCMC Digital Marketing Meetup
Fri Dec 10 2021 at 06:00 pm HCMC Digital Marketing Meetup

Ho Chi Minh City

HCMC Digital Marketing Meetup
Fri Dec 10 2021 at 06:00 pm HCMC Digital Marketing Meetup

Hard Rock Cafe

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events