Fryderyk! | Vzlet

Sun Oct 22 2023 at 07:30 pm

Vzlet | Prague

Collegium 1704
Publisher/HostCollegium 1704
Fryderyk! | Vzlet
Advertisement
Z PROGRAMU / FROM THE PROGRAMME
Klavírní díla Fryderyka Chopina a dalších autorů
Piano works by Fryderyk Chopin and other composers
OBSAZENÍ / CAST
Laureát 2. soutěže Fryderyka Chopina na historické nástroje
Laureate of the 2nd Fryderyk Chopin Period Instrument Competition
Po koncertě následuje moderovaná debata se sólistou.
The concert will be followed by a moderated debate with the soloist.
Klavírní recitál laureáta 2. soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě na historické nástroje. Jméno sólisty a program budou oznámeny 16. října 2023, den po vyhlášení výsledků soutěže. Koncert je součástí turné laureátů bezprostředně navazujícího na soutěž a je realizován v koprodukci se Soutěží Fryderyka Chopina a Chopinovým institutem ve Varšavě, který je také pořadatelem festivalu Chopin a jeho Evropa.
Piano recital of the laureate of the 2nd Fryderyk Chopin Period Instrument Competition in Warsaw. The name of the soloist and the programme will be revealed on 16 October 2023, the day after the announcement of the competition results. The concert is part of the laureates’ tour immediately following the competition and is co-produced with the Fryderyk Chopin Competition and the Chopin Institute in Warsaw, which is also the organizer of the festival Chopin and His Europe.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Vzlet, Holandská 669/1, Norská 669/1, Heroldovy sady,Prague, Czech Republic

Tickets

Sharing is Caring: