Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?

Tue Dec 07 2021 at 09:00 am

Kulturhuset | Oslo

Norges forskningsr\u00e5d
Publisher/HostNorges forskningsråd
Forskningsfrokost: Omstilling og endring i arbeidslivet - Hva sier forskningen?
Advertisement
I høstens tredje og siste av Forskningsrådets forskningsfrokoster spør vi: Hva sier forskningen om konsekvenser av omstillinger i det norske arbeidsliv og arbeidsmarked? For å svare på dette har vi invitert Knut Røed fra Frischsenteret, og Cathrine Egeland og Tanja Haraldsdottir Nordberg fra OsloMet. Vi får kommentarer og paneldeltagelse fra LO og NHO.
Knut Røed er samfunnsøkonom og seniorforsker og hans forskning har i hovedsak vært knyttet til empiriske studier av arbeidsmarkedet. Røed vil i sitt innlegg gi oss et innblikk i hva forskningen sier om omstillingers omfang og hvilke konsekvenser store endringer får i arbeidsmarkedet. Røed har også sett spesielt på koronapandemien, og basert på både pågående og tidligere forskning vil han kunne fortelle om hvilke utfall vi kan forvente oss for de utsatte gruppene.
Fra OsloMet har vi med oss arbeidslivsforsker og filosof Cathrine Egeland og profesjonsforsker Tanja Haraldsdottir Nordberg. Egeland og Nordberg er begge tilknyttet det Forskningsråds-finansierte prosjektet Flex-IT, som ser på teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfæren – en problemstilling ytterligere satt på spissen av koronapandemien. Nordberg og Egeland vil i sitt innlegg belyse utfordringer og konsekvenser av teknologiske endringer i arbeidslivet, og hvordan dette blant annet flytter grenser mellom privatliv og jobb.
Vi er glade for også å ha med oss Liv Sannes fra arbeidstakerorganisasjonen LO, og Nina Melsom fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO, som vil kommentere innleggene og delta i panelsamtale med forskerne.
Vel møtt!

Meld deg på her for å delta: https://bit.ly/3ak95OY
Arrangementet er også tilgjengelig digitalt på denne lenken:

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo, Norway

Discover more events by tags:

Workshops in Oslo

Sharing is Caring: