Flight Levels Flow Design - Thai Edition

Thu Sep 09 2021 at 09:00 am to Fri Sep 10 2021 at 05:00 pm UTC+07:00

JW Marriott Hotel Bangkok | Bangkok

Publisher/HostLean In Consulting
เคยไหมครับที่ประชุมกันแล้วประชุมกันเล่า แต่ก็ยังทำงานประสานกันไม่รู้เรื่องเสียที ที่สัญญาว่าจะเสร็จก็ไม่เสร็จ มีงานที่ได้เริ่มทำเต็มไปหมดแต่ไม่มีอะไรเสร็จซักอย่าง มิหนำซ้ำยังไม่มีใครรู้ว่างานไปติดอยู่ตรงไหนเสียด้วย กว่าจะเสร็จออกมาก็แทบจะไม่ทันได้ใช้แล้ว ตัวชี้วัดก็ตั้งไว้มากมายแต่บอกอะไรจริงๆไม่ได้ ยิ่งเพิ่มตัวช่วยทั้งคนทั้งเครื่องมือเข้าไปเท่าไหร่ งานก็ยิ่งซับซ้อนและคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้มากขึ้นเท่านั้น
ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น เราคงจะไม่สามารถไปแก้ไขได้ ถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากจุดไหน และหลายๆครั้งปัญหาก็ไม่ได้เกิดซ้ำอยู่แต่ที่เดิมเสียด้วย แต่ถ้าเราสามารถทำให้เห็นภาพทั้ง Value Stream ว่างานภายในองค์กรเลื่อนไหลไปอย่างไร ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ เราก็จะสามารถสังเกตได้ว่างานนั้นไปติดอุปสรรค์หรือคอขวดอยู่ที่ไหน ถ้าเราสามารถทำให้ dependency ที่ทำให้เกิดการรอกันข้ามหน่วยงานเด่นชัดขึ้นมาได้ เราก็จะสามารถบริหารจัดการงานได้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในคลาส Flight Levels Flow Design Workshop (FLFD) นี้ เราจะมาเรียนรู้กันว่า ทำอย่างไรเราจึงจะสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility) ในองค์กร ให้เกิดขึ้นระหว่างทีม ระหว่างผลิตภัณฑ์ และ ระหว่างบริการ ได้อย่างแท้จริง

คุณอยากได้สิ่งเหล่านี้หรือไม่:
- คุณอยากรู้ว่าบอร์ดในแต่ละ Level ของ Flight Levels (โดยเน้นไปที่ Flight Levels 2) นั้นมีหน้าตาแตกต่างกันอย่างไร จะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร และใช้งานให้มันเชื่อมต่อกันได้อย่างไร
- คุณต้องการให้เกิดภาพที่ชัดเจนว่า dependency ที่ทำให้เกิดการรอกันระหว่างทีม ระหว่างผลิตภัณฑ์ หรือระหว่างบริการนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงให้ workflow นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
- คุณอยากรู้ว่างานติดปัญหาอยู่ตรงไหนใน Value Stream และจะใช้เครื่องมืออะไรแก้ปัญหานั้น
- คุณอยากจะตอบใครต่อใครได้อย่างมั่นใจว่างานชิ้นไหนจะเสร็จเมื่อไหร่
- คุณต้องการให้ทีมงานทุกทีมเห็นภาพเชิงกลยุทธ์เป็นภาพเดียวกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
คลาส FLFD จะช่วยคุณได้อย่างไร:
- คุณจะสามารถทำให้เกิดภาพ (visualization) ของระบบการทำงาน เพื่อให้สามารถสังเกตจุดบกพร่องของระบบและนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงได้
- คุณจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการแก้ปัญหาของการประสานงานข้ามทีมตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ
- คุณจะสามารถสร้างตัววัดที่จะช่วยสะท้อนได้อย่างทันท่วงที่ว่าคุณเข้าใกล้หรือออกห่างออกจากเป้าหมายแค่ไหน
- คุณจะได้รับฟังเรื่องราวและแรงบันดาลใจของเบื้องหลังของการสร้าง Flight Levels Model และองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการนำมันไปใช้
คลาสนี้สอนอะไรบ้าง:
- หลักการของ Flow และ Flight Levels: ทำไมหลักการของ Flow จึงมีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility)
- Flight Level 2 และ Flight Level 3: บอร์ดแผนกลยุทธใน Flight Level 3 หน้าตาเป็นอย่างไร และ บอร์ดใน Flight Level 2 จะช่วยในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติจริงได้อย่างไร
- Visualization: การทำให้เห็นภาพการประสานงาน ระหว่างทีม ระหว่างผลิตภัณฑ์ ระหว่างบริการ ด้วยการใช้บอร์ดจะช่วยให้เราบริหารจัดการ เวลาที่รอ คอขวด และ Dependency ระหว่างงาน ได้อย่างไร
- การสร้างโฟกัส: ทำอย่างไรจะทำให้เราทำงานให้เสร็จมากขึ้น แทนที่จะมัวแต่เริ่มงานใหม่มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา และจะทำอย่างไรให้หลายๆทีมมาโฟกัสในงานร่วมกัน
- Agile Interaction: การออกแบบการประชุมที่สำคัญเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คนที่จำเป็นในการตัดสินใจ มาตัดสินใจร่วมกัน เพื่อทำให้การประสานงานข้ามทีม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- ตัวชี้วัดความคืบหน้า: ตัวชี้วัดใดที่มีประโยชน์และใช้ได้ผลดี เราจะวัดอย่างไรว่าเรากำลังทำได้ดีขึ้น
Flight Levels เป็นแบบจำลองทางความคิด (Thinking Model) ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง framework ในการทำงานประสานกันของผู้คนจากหลากหลายฝ่ายในองค์กร โดยอาศัยเทคนิคของการทำให้เห็นภาพ (Visualization) และการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบอไจล์ระหว่างคนทำงาน (Agile Interaction)
ทั้ง Visualization และ Agile Interaction ในแต่ละระดับของ Flight Level จะมีความแตกต่างกันออกไป ทำให้เราต้องอาศัยมุมมองที่ต่างกันในการออกแบบแต่ละ Level ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่สามารถที่จะไปลอกเลียนบอร์ดของคนอื่นมาใช้เป็นบอร์ดของเราได้ เนื่องจากไม่มีองค์กรไหนที่มีการทำงานเหมือนกัน และบอร์ดเองก็เสมือนว่ามีชีวิตเนื่องจากมันจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากคนที่ใช้มัน
ในคลาสนี้ คุณจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำบอร์ดใหม่หรือการปรับปรุงบอร์ดเดิม กับเพื่อนร่วมคลาสต่างองค์กรและจากผู้เชี่ยวชาญ Flight Levels ซึ่งการเข้าใจแนวคิดในการออกแบบบอร์ดนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการนำ Flight Levels ไปประยุกต์ใช้ในบริบทจริงนอกห้องเรียน
ในองค์กรของคุณอาจมีอไจล์อยู่หลายค่ายหลายตำรา และก็อาจจะมีบอร์ดติดผนังหรืออยู่บน Cloud กันบ้างแล้ว แต่การทำงานประสานงานกันก็อาจยังไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพ ในคลาส FLFD นี้ คุณสามารถทดลองออกแบบและปรับปรุงบอร์ดของคุณ พร้อมกับได้รับคำปรึกษาจากมืออาชีพไปด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงวิธีการเชื่อมระบบการทำงานเข้าด้วยกันและปรับปรุงการประสานงานกันให้ดีขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะกลับบ้านไปพร้อมกับไอเดียมากมาย สำหรับสิ่งที่จะไปปรับปรุงระบบของคุณให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ผู้สอน: กุลวัฒน์ วงศาโรจน์ และ กมล ตรีธรรมพินิจ - Official Flight Levels Guide และผู้ร่วมก่อตั้ง Flight Levels Academy
กุลวัฒน์ (ปอม) และ กมล (กร) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Lean In Consulting ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับธุรกิจยุคดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
ปอมและกร ได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์กว่า 16 ปีที่ผ่านมา ในการให้คำปรึกษาด้าน Lean และ Agile ให้กับองค์กรหลากหลายขนาด ทั้งในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในปี 2019 ปอมและกรได้ร่วมกับโค้ชมากประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก 17 คน ก่อตั้ง Flight Levels Academy เพื่อเป็นสถาบันที่เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Business Agility ด้วยแนวคิด Flight Levels ให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก
ปอมและกรเป็นผู้ผลักดันแนวคิด Agile ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยนอกจากเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านไอทีและ startup ต่างๆ แล้ว ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Agile66 เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ Agile ผ่านสังคมออนไลน์ การเสวนาและงานสัมมนาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
Certification: FLFD Certification จาก Flight Levels Academy

Event Venue & Nearby Stays

JW Marriott Hotel Bangkok, 4 Sukhumvit Road, Soi 2, Bangkok, Thailand 10110, Bangkok, Thailand

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

Thailand(Bangkok)Amusement & Attraction Parks Expo(TAAPE 2021)
Wed Sep 08 2021 at 09:00 am Thailand(Bangkok)Amusement & Attraction Parks Expo(TAAPE 2021)

Impact Exhibition & Convention Centre, Bangkok,Thailand

TUBE Music Bar : Station 8 Concert present POLYCAT
Wed Sep 08 2021 at 06:00 pm TUBE Music Bar : Station 8 Concert present POLYCAT

TUBE Music Bar

COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology
Wed Sep 08 2021 at 06:30 pm COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology

Graduate School of Communication Arts and Management Innovation , Nida

Networking event - Meet people & Extend your networks
Wed Sep 08 2021 at 07:00 pm Networking event - Meet people & Extend your networks

Bangkok

\u0e07\u0e32\u0e19\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e23\u0e2a
Sat Sep 11 2021 at 05:00 pm งานฉลองสมรส

Country Cottage ถนนบรมราชชนนี

\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19! LEO presents PREP Live in Bangkok 2020
Sat Sep 11 2021 at 07:00 pm เลื่อน! LEO presents PREP Live in Bangkok 2020

ยูเนี่ยน มอลล์ - Union mall

Supersports Bangkok Half Marathon 2020 Presented by Adidas
Sun Sep 12 2021 at 03:30 am Supersports Bangkok Half Marathon 2020 Presented by Adidas

Central World

Sponsorship (Part One) - day one
Tue Sep 14 2021 at 09:00 am Sponsorship (Part One) - day one

COMO Metropolitan Bangkok

Sponsorship (Part One) - day two
Wed Sep 15 2021 at 09:00 am Sponsorship (Part One) - day two

COMO Metropolitan Bangkok

SUBCON THAILAND 2021
Wed Sep 22 2021 at 10:00 am SUBCON THAILAND 2021

@BITEC BANGNA

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events