FILMOTERAPIA PO FILMIE „TROJE”: ROSYJSKA SZKOŁA ZDRADY | 15. Sputnik nad Polską

Fri Nov 26 2021 at 08:30 pm

Kino Luna | Warsaw

Sputnik Russian Film Festival
Publisher/HostSputnik Russian Film Festival
FILMOTERAPIA PO FILMIE \u201eTROJE\u201d: ROSYJSKA SZKO\u0141A ZDRADY | 15. Sputnik nad Polsk\u0105
Advertisement
Wydarzenie w ramach 15. Sputnika nad Polską.
„TROJE” Anny Melikian to historia miłosnego trójkąta – dwie kobiety i on. Jak do tego doszło i jakie są przyczyny tego układu? Dlaczego zdradzamy swoich partnerów? (fizycznie lub psychicznie..). To często forma ucieczki od problemów w związku. Aleksandr i Zlata nie mogą mieć dzieci, chociaż bardzo tego chcą. To także ucieczka od samych siebie. „Masz mnie już dość?” pyta żona. „Nie, mam dosyć siebie…”.
„Czy można spotykać się z żonatym mężczyzną? Tak, bo jeśli on angażuje się w romans, to znaczy, że ten związek wygasł, a to już nie twoja wina...” Co powiecie na tą rosyjską szkołę uwodzenia?
Ten film pokazuje, że nawet jeśli w naszym życiu nic nie układa się tak, jak tego chcemy... to życie i tak jest fajne. Bo raz na wozie, raz pod wozem. Najważniejsza jest zmiana perspektywy. Film „Troje” jest niezwykle terapeutyczny... szczególnie dla tych, którzy mają już na prawdę wszystkiego dość!
Uczestnicy spotkania:
Alicja Długołęcka – edukatorka seksualna, psychoterapeutka i wykładowczyni, autorka publikacji związanych ze zdrowiem seksualnym.
Sylwia Wojtysiak – certyfikowana psychoterapeutka, seksuolożka, autorka psychokinoterapii –terapeutycznej metody pracy z filmem.
Karol Jachymek – filmoznawca, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina, problematyką ciała, płci i seksualności.
Bartosz Szymczyk – psycholog i terapeuta rodzinny ośrodka „Ogrody Zmian” (włącza filmy w proces terapeutyczny).
КИНОТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ПОКАЗА ФИЛЬМА «ТРОЕ»: РУССКАЯ ШКОЛА ИЗМЕНЫ в рамках 15-го Фестиваля Спутник над Польшей.
«Трое» Анны Меликян – история о любовном треугольнике, в котором состоят две женщины и он. Как это случилось, каковы причины возникновения этой взаимосвязи? Почему мы изменяем своим партнерам (физически или ментально...)? Зачастую это своеобразный род выхода из проблем в отношениях. Александр и Злата не могут иметь детей, хотя очень бы этого хотели. Это также побег от самих себя. «Я тебе надоела?» – спрашивает жена. «Нет, я сам себе надоел...».
«Можно ли встречаться с женатым мужчиной? Да, поскольку, если он ввязывается в роман, значит, их отношения себя исчерпали, и не ты в этом виновата...» Как вам такая русская школа соблазнения?
Фильм доказывает, что даже если в нашей жизни не все идет по плану, жизнь все равно – классная штука. То белая полоса, то черная. Главное – изменить перспективу. Фильм «Трое» обладает чрезвычайными терапевтическими свойствами... особенно для тех, которым уже все надоело!
Участники встречи:
Алиция Длуголенцка – секс-педагог, психотерапевт и преподаватель, автор публикаций по вопросам сексуального здоровья.
Сильвия Войтысяк – сертифицированный психотерапевт, сексолог, автор психокинотерапии – терапевтического метода работы с фильмом.
Кароль Яхимек – эксперт в области кино и культурологии, доктор гуманитарных наук, доцент кафедры культуры и СМИ, заместитель декана по работе со студентами гуманитарного факультета Университета SWPS в Варшаве. Занимается социальной и культурной историей кино, вопросами тела, пола и сексуальности.
Бартош Шимчик – психолог и семейный терапевт центра «Ogrody Zmian» (включает фильмы в терапевтический процесс).
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kino Luna, Marszałkowska 28, 00-576 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Discover more events by tags:

Entertainment in Warsaw

Sharing is Caring: