Festivalhøymesse under Oslo orgelfestival & Årsmøte

Sun Sep 26 2021 at 11:00 am

Oslo domkirke | Oslo

Oslo domkirke
Publisher/HostOslo domkirke
Festivalh\u00f8ymesse under Oslo orgelfestival & \u00c5rsm\u00f8te 18. søndag i treenighetstiden
Åste Dokka, liturg
Jonas Lind Asgedom, liturg
Consortium Vocale Oslo
Kåre Nordstoga, dirigent
Orgelmesse av Nicolas de Grigny
Prekentekst: Matt 8, 5-13
Årsmøte i etterkant av høymessen. Årsmøte papirer ligger tilgjengelige på menighetens nettside. Menighetsrådet vil orientere om arbeidet i soknet. Møtet vil i år særlig rette oppmerksomhet mot forslag til justert grunnordning for liturgien i hovedgudstjenesten i Oslo domkirke og i Trefoldighetskirken. Møtet holdes i Oslo domkirke etter høymessen, og ledes av Daglig leder Olav Fraser Lende og menighetsrådsleder Brit Græsholt.
Detalj fra takmaleriet i Oslo domkirke. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn

Event Venue & Nearby Stays

Oslo domkirke, Oslo, Norway

Sharing is Caring: