FEDERICO MANA - TECHNIKI WYRÓWNYWANIA CIŚNIENIA / FEDERICO MANA – EQUALIZATION TECHNIQUES

Sat Jan 29 2022 at 08:00 am to Sun Jan 30 2022 at 07:00 pm

Deepspot | Warsaw

FEDERICO MANA - TECHNIKI WYR\u00d3WNYWANIA CI\u015aNIENIA \/ FEDERICO MANA \u2013 EQUALIZATION TECHNIQUES
Advertisement
ENG BELOW
----------------
???????? ???? - ???????? ????́???????? ???́??????
Bez wyrównywania, nie ma Freedivingu! ;)
?? ???? ???? ??? ?????????
Warsztaty zawierają sesje teoretyczne i wodne mające na celu doskonalenie umiejętności wyrównywania ciśnienia. Podczas zajęć kursanci nauczą się jak być świadomym i jak kontrolować struktury anatomiczne, których dotyczą techniki wyrównywania.
Podczas pierwszego dnia kursanci będą pracować nad świadomością i podstawowymi umiejętnościami, a podczas drugiego dnia będą rozwijać nowe umiejętności ucząc się nurkować z rozwiniętymi technikami wyrównawczymi.
???? ?????
Warsztaty przeznaczone są dla certyfikowanych freediverów, minimum licencja Level 1.
Wymagana minimalna liczba uczestników to 8 osób.
Warsztaty będą prowadzone w języku angielski.
????? ?????̨??
Do udziału w kursie wymagany jest sprzęt do freedivingu: fajka, maska, płetwy, komputer nurkowy i Otovent.
???????
29-30 stycznia 2022, sobota-niedziela
???????????? ?????????́?
Sobota
08:00 - 10:00 Teoria 1
10:30 - 12:00 Sesja basenowa 1
12:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Teoria 2
16:30 - 18:00 Sesja basenowa 2
18:30 - 19:00 Odprawa
Niedziela
08:00 - 10:00 Teoria 1
10:30 - 12:00 Sesja basenowa 3
12:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Teoria 2
16:30 - 18:00 Sesja basenowa 4
18:30 - 19:00 Odprawa
???? ???????? ??????????
???????? ???? - założyciel i prezes Moving Limits. Jest również byłym sportowcem i wielokrotnym rekordzistą Włoch. Obecnie jest profesjonalnym nauczycielem i trenerem, specjalizującym się w wyrównywaniu, głębokim treningu i technikach oddechowych dla freediverów. Napisał na ten temat książki, a obecnie podróżuje po świecie z warsztatami, prywatnymi zajęciami, a także prowadzi szkolenia online. Jego rekordy to: CNF - 65 m CWT - 100 m, FIM - 92 m.
?????: 1599,00 PLN
(cena zawiera 4 wejściówki do wody oraz opiekę Instruktora)
???????: https://bit.ly/FedericoManaDeepspot
-----------------------------------------------------------
???????? ???? – ???????????? ??????????
No equalization, no freediving! ;)
????? ?? ??? ???????? ??????
This workshop contain theory and water sessions to improve equalization skills. During the lessons students will learn how to be aware and how to control anatomical structures interested in the equalization techniques.
During the first day students will work on awareness and basic skills and during the second day they will develop new skills learning how to dive with evolved equalization techniques.
???? ?????
The workshop is for certified freedivers, minimum license Level 1.
Minimum requirement of 8 students.
The workshop will be conducted in English.
?????? ??????????
To attend the course all students need freediving equipment: snorkel, mask, fins, diving computer and Otovent.
??????
29-30 January 2022, Saturday-Sunday
????????? ????????
Saturday
08:00 – 10:00 Theory 1
10:30 – 12:00 Pool Session 1
12:30 – 14:00 Break
14:00 – 16:00 Theory 2
16:30 – 18:00 Pool Session 2
18:30 – 19:00 Debriefing
Sunday
08:00 – 10:00 Theory 1
10:30 – 12:00 Pool Session 3
12:30 – 14:00 Break
14:00 – 16:00 Theory 2
16:30 – 18:00 Pool Session 4
18:30 – 19:00 Debriefing
???? ?? ??????? ??? ?????????
???????? ???? - the founder and president of Moving Limits. He is also a former athlete and multiple Italian record holder who now is a professional teacher and coach specialized in equalization, deep training, and breathing techniques for freedivers. He wrote books on it and now he is traveling the world with workshops, private classes and also he does the online training. His records are: CNF - 65 m CWT - 100 m, FIM - 92 m.
??????: 1599,00 PLN
(price includes 4 tickets to the water and care of the Instructor)
?????????: https://bit.ly/FedericoManaDeepspot
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Deepspot, Warsaw, Poland

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Warsaw

Sharing is Caring: