Extrém [nová norma] v Dubline ???

Sat Apr 22 2023 at 07:30 pm

The Civic | Dublin

Slovak Theatre in London
Publisher/HostSlovak Theatre in London
Extr\u00e9m [nov\u00e1 norma] v Dubline ???
Advertisement
Slovenské divadlo v Londýne po prvýkrát prichdáza zahrať pre krajanov do Dublinu so svojim najnovším predstavením Extrém [nová norma].
V nekonečnom kolobehu života sa dostávame z jedného extrému do druhého a extrém sa stáva normou. Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Naplnené drámou, ale aj humorom a satirou má predstavenie za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením.
Predstavenie je v slovenskom jazyku s možnosťou pridať anglické titulky.
Vhodné pre deti nad desať rokov.
_________________
In the endless cycle of life, we go from one extreme to the other, and the extreme becomes the norm. Slovak Theatre in London reflects on the biggest event of the past decade, which globally influenced the life of every individual. In a colourful collage of scenes and characters, the play shows the contrasting situations brought by the pandemic, many times based on true events. Ultimately, the show, filled with both seriousness and humour, offers a collective therapy through art.
English subtitles available on demand.
https://www.slovaktheatreinlondon.com/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

The Civic, Tallaght,Dublin, Ireland, Dublin, Ireland

Tickets

Discover more events by tags:

Art in DublinTheatre in Dublin

Sharing is Caring: