English Free Talk Club

Tue Jun 15 2021 at 07:00 pm to 10:00 pm UTC+07:00

ME Cafe - Nguyen Hue | Ho Chi Minh City

Publisher/HostME Cafe - Nguyen Hue
Practice English and Exchange culture.

Event Venue & Nearby Stays

ME Cafe - Nguyen Hue, Lầu 3, Chung Cư, 40E Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 700000, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sharing is Caring:

More Events in Ho Chi Minh City

Kho\u0301a Ho\u0323c  SUMMER \u201cK-POP STAR\u201d cho Mu\u0300a He\u0300
Tue Jun 15 2021 at 09:00 am Khóa Học SUMMER “K-POP STAR” cho Mùa Hè

Champions Academy Vietnam

The Emotions of the Body - Dance Movement Meditation
Tue Jun 15 2021 at 07:15 pm The Emotions of the Body - Dance Movement Meditation

Mandala Wellness

Ng\u00e0y h\u1ed9i hi\u1ebfn m\u00e1u t\u00ecnh nguy\u1ec7n
Wed Jun 16 2021 at 07:00 am Ngày hội hiến máu tình nguyện

Nhà Thiếu nhi Quận 10

Tri\u1ec3n l\u00e3m v\u00e0 H\u1ed9i ngh\u1ecb Qu\u1ed1c t\u1ebf ng\u00e0nh Cao Su v\u00e0 S\u1ea3n xu\u1ea5t s\u0103m l\u1ed1p
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm và Hội nghị Quốc tế ngành Cao Su và Sản xuất săm lốp

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Tri\u1ec3n l\u00e3m & H\u1ed9i th\u1ea3o Qu\u1ed1c t\u1ebf ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p S\u01a1n ph\u1ee7 v\u00e0 M\u1ef1c in
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm & Hội thảo Quốc tế ngành công nghiệp Sơn phủ và Mực in

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Tri\u1ec3n l\u00e3m v\u00e0 h\u1ed9i ngh\u1ecb qu\u1ed1c t\u1ebf v\u1ec1 c\u00f4ng nghi\u1ec7p gi\u1ea5y v\u00e0 b\u1ed9t gi\u1ea5y
Wed Jun 16 2021 at 09:00 am Triển lãm và hội nghị quốc tế về công nghiệp giấy và bột giấy

Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, Việt Nam

Telefilm Vietnam 2021
Wed Jun 16 2021 at 10:00 am Telefilm Vietnam 2021

SECC

Ho Chi Minh City is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Ho Chi Minh City Events