Drewo | Wielogłosy / Древо | Багатоголосся | SOLD OUT

Sun Mar 19 2023 at 06:00 pm to 07:30 pm

Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty | Warsaw

O\u015brodek Kultury Ochoty OKO
Publisher/HostOśrodek Kultury Ochoty OKO
Drewo | Wielog\u0142osy \/ \u0414\u0440\u0435\u0432\u043e | \u0411\u0430\u0433\u0430\u0442\u043e\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u0441\u044f  | SOLD OUT
Advertisement
??
Drewo to pierwszy i najstarszy w Ukrainie zespół pieśni tradycyjnych. Kieruje nim jego założyciel, profesor etnomuzykologii, Jewhen Jefremow. Skład zespołu stopniowo się zmieniał, ale jego trzon zawsze tworzyli profesjonaliści: muzykolodzy, kompozytorzy, badacze folkloru ??
Na główną część repertuaru składają się tradycyjne pieśni ludowe z różnych regionów Ukrainy, nagrane przez członków Drewa od mieszkańców ukraińskich wsi. To przede wszystkim materiały z Polesia, z leśno-stepowego terytorium naddnieprzańskiego i ze wschodniego Podola ??
Drewo stale występuje na festiwalach w Ukrainie i zagranicą: w Belgii, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Francji, Uzbekistanie. Pieśni w wykonaniu zespołu były wykorzystywane w filmach, a część repertuaru ukazała się na pięciu kompakt dyskach Drewa (wydanych w Ukrainie i w Polsce) oraz na kilku płytach zbiorowych.
? Zespół wystąpi w składzie Jewhen Jefremow, Tetiana Sopiłka, Hanna i Serhij Ochrimczuk, Jurij Pastuszenko ?
Kuratorką cyklu jest Maniucha Bikont.
? 19.03.2023 r. | 18:00
? sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21
? Bilety w cenie 25 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu do nabycia w kasie OKO lub online: https://bilety.io/majmA
??
Фольклорний Ансамбль «Древо» - перший і найстаріший ансамбль традиційної пісні в Україні. Його очолює засновник, професор етномузикології Євген Єфремов. Склад ансамблю поступово змінювався, але його ядро завжди складали професіонали: музикознавці, композитори, фольклористи ??
Основну частину репертуару складають традиційні народні пісні з різних регіонів України, записані учасниками Фольклорного Ансамблю "Древо" від українських селян. Це насамперед матеріал з Полісся, з лісостепової території Придністровського регіону та зі Східного Поділля ???
Фольклорний Ансамбль «Древо» постійно виступає на фестивалях в Україні та за кордоном: у Бельгії, Грузії, Литві, Латвії, Німеччині, Польщі, Франції, Узбекистані, Франції. Пісні у виконанні ансамблю «Дерево» були використані у фільмах, а частина репертуару з'явилася на п'яти компакт-дисках (виданих в Україні та Польщі) та на кількох колективних дисках. У складі ансамблю виступатимуть Євген Єфремов, Тетяна Сопілка, Ганна та Сергій Охрімчуки, Юрій Пастушенко
? 19.03.2023 r. | 18:00
? актова зала Центру культури "Охота", вул. Радомська 13/21
? Квитки за ціною 25 злотих заздалегідь, 35 злотих в день концерту в касі OKO або онлайн: https://bilety.io/majmA
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, Radomska 13/21 - wejście C,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: