DEMO: Afskaf ghettolisten!

Wed Dec 01 2021 at 05:00 pm to 06:00 pm

Christiansborg Slotsplads | Herlev

Mellemfolkeligt Samvirke
Publisher/HostMellemfolkeligt Samvirke
DEMO: Afskaf ghettolisten!
Advertisement
DEMO: AFSKAF "GHETTOLISTEN"
*English below*

Hvert år i december offentliggøres den såkaldte ghettoliste, eller parallelsamfundsliste, som er med til at rive tusindvis af menneskers hverdag og drømme itu. Stemples deres hjem som en hård ghetto, bliver deres hjem afviklet med nedrivning eller salg og beboerne tvangsudsmides fra deres trygge rammer.

_________________________________________
Program
Velkommen m. Eren Temur - aktivist i Racismefriby Odense
Ibrahim El-Hassan - aktivist i Almen Modstand
Sanganee - rapper
Niels Erik Hansen - advokat
End Environmental Racism - kollektiv mod miljøracisme
Deniz Kiy - digter
Sara El-Khatib - medlem af Ungerådet i Gadehavegaard

Grundlaget for dette enorme indgreb er kriterier, som diskriminerer og forskelsbehandler beboerne, og opdeler dem i blandt andet rige og fattige, uddannet og uuddannet, og vestlige og ikke-vestlige. Den sidstnævnte opdeling er afgørende for, at boligområderne kan komme på ghettolisten og dermed afvikles. FN og flere menneskerettighedsorganisationer understreger, at det er diskriminerende at bedømme på etnicitet, og alligevel vælger de danske magthavere at holde fast i lovgivningen og se bort fra beboernes og FN's opråb.

Regeringen ændrer løbende kriterierne for at rykke flere almene boligområder på “ghettolisten”, men virkeligheden er, at kriminaliteten er faldende i hele landet og historisk lav. Arbejdsløsheden er faldende og uddannelsesniveauet er stigende. Men politikerne vender det blinde øje til forskere der påviser den positive udvikling og påpeger, at ghettolisten og ghettopakken ikke vil løse sociale udfordringer. Ingen får et job eller en uddannelse af, at deres bolig rives ned og de bliver tvangsflyttet. Alle uanset baggrund har ret til et hjem - bolig er en menneskeret.

Almen Modstands borgerforslag om afskaffelse af den såkaldte ghettoliste fik enorm opbakning og nåede op på mere end 50.000 underskrifter, men blev stemt ned. Men vi giver ikke op, og flere beboere har igangsat retssager i kampen for deres hjem, mens nedrivningerne er begyndt i mange områder. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi samles og viser, at vi ikke vil finde os i regeringens stigmatisering og tvangsudsmidning af vores medborgere. Vi tænder fakler og står sammen for antiracisme og retten til at blive boende i sin almene bolig.

Læs mere om “ghettolisten” og dens konsekvenser her:
https://www.ms.dk/ghetto
http://almenmodstand.dk/hvem/#hvad
_____________________________________

CORONA:
Smittetallene stiger igen, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi viser hensyn og holder god afstand til hinanden og brug gerne mundbind.

_______________________________________
ABOLISH THE “GHETTO LIST”!

Every year approaching December 1st the characteristics of one million residents in public housing are measured and considered and some public housing areas end up on the Government’s “Ghetto list”. The consequences for these areas are demolition, sale and forced evictions.

The foundation of these brutal interventions are criteria which discriminate the residents and divide them into rich and poor, educated and uneducated, western and non-western. The latter division being the essential criterion in order for an area to end up on the “Ghetto list”. The UN and many Human Rights Organisations emphasize that this is discriminatory, but the Danish Parliament is not listening and won’t abolish their legislation on public housing.

The “Ghetto Package” is an intervention on public housing. Thousands of homes are to be demolished in order to build private luxurious apartments in which ordinary people can’t afford to live. Demolition is a waste of good and affordable housing, creates huge insecurity for the residents and is a burden to the climate.

For these reasons we will gather and show our opposition towards this discriminatory legislation. We will show the Minister of Housing and the Government that we won’t let stigmatisation and forced evictions of our fellow citizens happen. We will light torches and stand together for antiracism and the freedom to choose your own home.

CORONA
The number of coronavirus cases are sadly rising, and therefore it’s important to be mindful of others and to keep a distance and use eventually a mouth pad.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Christiansborg Slotsplads, Copenhagen, Denmark, Herlev, Denmark

Sharing is Caring: