DEEPSPOT CHALLENGE - drugie freedivingowe zawody indoorowe w Polsce

Thu Feb 17 2022 at 10:00 am to Sat Feb 19 2022 at 06:00 pm

Deepspot | Warsaw

DEEPSPOT CHALLENGE - drugie freedivingowe zawody indoorowe w Polsce
Advertisement
ENG BELOW
Witamy na kolejnych ??????????????? ???????? ??????????? ???????? ????????? ?????? ?? ! ? ?
www.deepspot-challenge.com
????? ???? ???????? ??????????
To już DRUGIE FREEDIVINGOWE ZAWODY INDOOROWE W POLSCE!
???? ?????
W zawodach startować będą dwie grupy zawodników:
PRO i NON-PRO
Aby wystartować w zawodach należy posiadać certyfikat freedivingowy, udokumentowane doświadczenie w innych zawodach lub przejść test w obecności instruktora Deepspot (szczegóły w Regulaminie na stronie)
????? ????????????
Konkurencja polega na zanurkowaniu (w dowolny sposób: FIM, CWT, CNF itp.) na zadaną głębokość (44 metry w grupie PRO lub 20 metrów w grupie NON-PRO), wynurzeniu się do głębokości nie większej niż 2 metry i kontynuowaniu nurkowania w postaci podwodnej statyki. Wygrywa zawodnik, którego nurkowanie będzie trwało najdłużej.
???????
17 - 19 Luty 2022
???? ????̨?́ ?????ł?
Zarejestruj się przez formularz przygotowany na oficjalnej stronie wydarzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją w mailu zwrotnym.
????? ????????
Jeśli nie napisaliśmy czegoś na oficjalnej stronie wydarzenia i chcesz wiedzieć więcej daj znać:
Agnieszka Warakomska
agnieszk[email protected]
+48 532-758-015
????́??? ?????? ??ł, ?????? ???̨ ? ??????????? ? ????? ???????? ??????! ??
Czekamy na Was! Będzie się działo! ?
--------------------
Welcome to the following ?????????? ?????? ??????????? ???????? ????????? ??? ?? ! ? ?
www.deepspot-challenge.com
????? ?? ???????? ??????????
This is the SECOND FREEDIVING INDOOR COMPETITION IN POLAND!
???? ?????
Two groups of competitors will take part in the competition:
PRO and NON-PRO
To take part in the competition, you must have a freediving certificate or documented experience in other competitions or pass the test in the presence of a Deepspot instructor (details in the Regulations on the website)
????? ????????????
The competition consists in diving (in any way: FIM, CWT, CNF, etc.) to the target depth (44 meters in the PRO group or 20 meters in the NON-PRO group), surfacing to a depth of no more than 2 meters and continuing the dive in the form of underwater statics. The winner is the competitor whose dive will last the longest.
??????
19 - 20 February 2022
???? ?? ????????????
Register using the form prepared on the official website of the event. Follow the instructions in the return email.
???? ??????????
If we haven't written something on the official website of the event and you want to know more, let me know:
Agnieszka Warakomska
[email protected]
+48 532-758-015
??? ???? ????, ??????? ??????? ??? ???? ??? ???? ???? ???????? ??????! ??
We are waiting for you! It's going to be a blast! ?
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Deepspot, Warszawska 50, 96-320 Mszczonów, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: