Dearmouring

Tue Nov 09 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm

Welhavens gate, 0350 Oslo, Norge | Oslo

Dearmouring Vi ønsker velkommen til en kveld med Dearmouring. Vi skaper et trygt rom hvor bevisst berøring er i fokus. Dearmouring er for oss en energetisk utveksling hvor en person assisterer en annen i deres healende prosess.
Vi ønsker å dele hvordan man kan invitere kroppen til en "reset", tilbake til hvordan kroppen egentlig ønsker å ha det. Dette er en tilstand av å føle seg glad, frihetsfølelse. Fri til å være den du innerst inne er. Fri til å gjøre det du ønsker å gjøre.
Uten at vi har ett bevisst forhold til det så lagrer kroppen på mønstre, blokkeringer og traumer, vi ønsker å veilede deg inn i prosessen så du kan begynne å gi slipp på disse.
Noen beskriver kropps dearmourering som en massage. Vi vil heller si at det er alt fra å skape et trygt rom, til å forbinde deg til den andre, samt ulike teknikker for å få kroppen til å gi slipp på spenninger, stagnerte følelser og traumer.
Påmelding skjer til:
[email protected]
Energiutveksling: 550,-
Studenter: 350,-
We welcome you to an evening of Conscious Touch. We create a safe space where Conscious Touch is in focus. To us Conscious Touch is an energetic exchange where one person assist another in their healing process.
Our approach comes mainly from Dearmouring; with bodywork as our main tool. We wish to share with you how to invite the body to reset; back to how the body wish to be. In a state where you can feel free and happy. Free to be who you are. Free to do what you wish to do.
For some consciously, but for most subconsciously, our body stores patterns, blockages and trauma - we wish to guide you in this process so you can start to let go of these.
Some describe bodydearmouring as a massage. We would say that it is so much more, its about creating a safe space, connecting to the other, as well as different ways of assisting the body to release of tension, stagnated emotions and trauma.
Sign up by sending an email to:
[email protected]
Energy exchange: 550,-
Students: 350,-

Event Venue

Welhavens gate, 0350 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Sharing is Caring: