DANCE DIALOGUE weekend with VIKTOR VAŠINA ? | Life Salsa/Bachata Concert

Sat Apr 13 2024 at 02:00 pm to Sun Apr 14 2024 at 02:30 pm

DanceDifferent | Prague

DanceDifferent
Publisher/HostDanceDifferent
DANCE DIALOGUE weekend with VIKTOR VA\u0160INA ? | Life Salsa\/Bachata Concert
Advertisement
DanceDialog feat. DanceDifferent
**??**??**??**??**??**??**
Už po několikráte chystáme kolaboraci DD + DD. Tentokrát opět 2 tance ve 2 dnech!
Social dance jako je salsa či bachata by měl, dle nás, fungovat jako dialog. Tanec je jen další forma komunikace, je to jazyk, a paralel s mluveným dialogem v běžném životě je pravdu mnoho. ? Dialog funguje, pokud jsou v něm dva rovnocenní partneři, kteří se respektují a komunikují. Figury a technika jsou jako gramatika - i s perfektní gramatikou vytvoříte nudný příběh a bez gramatiky bude i dobrý příběh trochu kulhat.
Jak to promítnout do tance si ukážeme na workshopech, které povede ? lektor Viktor Vašina z Brna (DJ HappyFeet, DanceDialog).
1️⃣ Salsa dialog s Viktorem a Annou
Sobota 13.4. | 14:00 - 17:30 (3h WS + 30min přestávka)
- Taneční dialog: rozcvička pro tělo a mysl, zlepšení leadingu a followingu v salse.
- Pokročilé vedení/následování (společné problémy, zanedbané detaily, drobné rozdíly), vytvoření netradičního comba.
- Salsa dialog: hra na parketě.
2️⃣ Bachata dialog s Viktorem a Jolly
Neděle 14.4. | 11:00 - 14:30 (3h WS + 30min přestávka)
- Taneční dialog: rozcvička pro tělo a mysl, zlepšení leadingu a followingu v bachate.
- Dominikánská bachata a merengue.
- Pokročilé vedení/následování (přechod zo sensual na moderní nebo dominikánskou bachatu podle hudby), vytvoření netradičního comba.
?? PÁRTY
Pojďte po workshopech tančit s La Famili, kde jako DJ bude hrát Viktor Vašina. Událost zde: https://www.facebook.com/events/731983742376852/?ref=newsfeed
? MÍSTO
DanceDifferent Studio, Fügnerovo náměstí 5, Praha 2
https://maps.app.goo.gl/tYpwUqs5cDjWyNEKA
? CENA
690 Kč pro jeden workshop/den (3 hodiny).
⚠️ Studenti DanceDifferent mohou využít 3 lekce z členské karty.
Běžná permanentka na 10 lekcí = 720 Kč / workshop.
Addicted permanentka na 10 lekcí = 600 Kč / workshop.
✏️ REGISTRACE
Registrace je platna až po zaplacení: klikni na https://dd.isportsystem.cz a vyber datum 13.4. nebo 14.4. 2024.
NEBO:
SALSA followers: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4444&lang=cz
SALSA leaders: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4445&lang=cz
BACHATA followers: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4446&lang=cz
BACHATA leaders: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4447&lang=cz
✅ Pokud máte členství v DanceDifferent, budou vám automaticky odečteny 3 lekce.
? ÚROVEŇ
Workshopy budou zaměřeny na techniku, variace, kreativitu a budeme pracovat i s tanečním mindsetem. Na své si tedy přijde každý. Minimálním požadavkem pro tento workshop je znalost některých základů Kubánské salsy / Bachaty.
Salsa: základní krok, dile que no a pár figur jako enchufala, vasilala.
Bachata: základní otočky, vlna, box step, tanec v otevřeném/zavřeném držení.
?? ?? JAZYK
Oba WS budou vedeny v anglickém i českém jazyce.

**??**??**??**??**??**??**??**
DanceDialog feat. DanceDifferent
We are excited to announce, a collaboration between DD + DD. This time you again can look forward to 2 dances in 2 days!
Social dances like salsa or bachata should, in our opinion, function as a dialogue. Dance is just another form of communication, it's a language, and there are many parallels with spoken dialogue in everyday life. ? Dialogue works when there are two equal partners who respect and communicate with each other. Figures and technique are like grammar - even with perfect grammar, you'll create a boring story, and without grammar, even a good story will limp a bit.
We'll demonstrate how to incorporate this into dance in workshops led by ? instructor Viktor Vašina from Brno (DJ HappyFeet, DanceDialog).
1️⃣ Salsa Dialog with Viktor and Anna
Saturday 13.4. | 14:00 - 17:30 (3h WS + 30min break)
- DanceDialog - warm up for body and mind, be better salsa leader/follower.
- Advanced salsa leading/following (common problems, missed details, little differences) with combo.
- Salsa Dialogue - "Play on the dancefloor".
2️⃣ Bachata Dialog with Viktor and Jolly
Sunday 14.4. | 11:00 - 14:30 (3h WS + 30min break)
- DanceDialog - warm up for body and mind, be better bachata leader/follower.
- Dominican Bachata & Merengue.
- Advanced Bachata leading/following (switch from sensual to moderna or dominican according to music, playfullness) with combo.
?? PARTY
Come dance with La Familia after the workshops at the party in the center of Prague, where Viktor Vašina will be playing as the DJ. Event here: https://www.facebook.com/events/731983742376852/?ref=newsfeed
?LOCATION
DanceDifferent Studio, Fügnerovo náměstí 5, Praha 2
https://maps.app.goo.gl/tYpwUqs5cDjWyNEKA
? PRICE
690 CZK for one workshop/day (3 hours)
⚠️ DanceDifferent students can use 3 lessons from your membership pass, 3 lessons will be automatically deducted upon registration.
Normal 10 classes pass = 720 CZK / workshop.
Addicted 10 classes pass = 600 CZK / workshop.
✏️ REGISTRATION
Registrations are valid after payment is made: https://dd.isportsystem.cz (Pick a date 13. 4. or 14. 4. 2024.)
OR:
SALSA followers: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4444&lang=en
SALSA leaders: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4445&lang=en
BACHATA followers: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4446&lang=en
BACHATA leaders: https://dd.isportsystem.cz/?op=activity4447&lang=en
?LEVEL
The workshops will focus on technique, variations, creativity, and we will also work on dance mindset. Everyone will find something for themselves. The minimum requirement for this workshop is to know some basics of Cuban Salsa / Bachata.
Salsa: basic step, dile que no & a couple of figures like enchufala, vasilala.
Bachata: basic turns, one wave, box step, dancing in open/close hold.
???? LANGUAGE
Both languages will be used during the workshops.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

DanceDifferent, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha, Česko,Prague, Czech Republic

Tickets

Sharing is Caring: